Susținerea tezelor de calificare profesională suplimentară la Programul Pedagogie preșcolară, grupa cu instruirea în limba rusă

Continuă procesul de susținere a tezelor de calificare profesională la Programul Pedagogie preșcolară!

La 21- 22 iunie 2021 a avut loc susținerea tezelor de calificare profesională suplimentară la Programul Pedagogie preșcolară, grupa cu instruirea în limba rusă.

Doamnele –absolvente au avut în calitate de coordonatori cadre didactice universitare, specialiști de înaltă calificare- doctori conefențiari universitari Curacițchi Angela, Țap Elena, Vacarciuc Mariana, Cojocari Lidia, Simac Ala, Ohrimenco Aliona, Frunze Alesea, Derminji Svetlana, Carabet Natalia.

Cercetările au vizat aspecte de impact pentru educația timpurie- dezvoltarea limbajului copiilor, parteneriatul cu familia, educația pentru mediu a copiilor, fortificarea sănătății, educația și dezvoltarea fizică a copiilor, educația plastică și muzicală a copiilor.

Este de menționat că formabilii din grupele ruse se remarcă prin seriozitate deosebită față de procesul de elaborare a tezelor de calificare, după selectarea temelor, contactarea coordonatorilor, de comun acord cu coordonatorul programului- D. N. Carabet, se analizează în detalii Ghidul de elaborare a tezelor de calificare, structura acestora, sursele bibliografice disponibile, etapele cercetării empirice, etc.

Toți formabilii au avut elaborate PPT, în care aceștia au prezentat unele rezultate ale cercetării realizate, în timpul susținerii au răspuns la întrebări, povestind și despre experiența practică din IET, grupul de preșcolari. Acest fapt a fost remarcat de Președintele Comisiei de susținere a tezelor de calificare- D. Profesor universitar, doctor habilitat Victoria Cojocaru.