Susținerea online a tezelor de calificare profesională suplimentară la specialitatea „Muzica”

UN PAS ÎNAINTE

La 26 iunie 2020 a avut loc susținerea online a tezelor de calificare profesională suplimentară la specialitatea „Muzica” din cadrul Centrului de Formare Continuă a UPS „Ion Creangă”. Faptul dat reprezintă în sine un eveniment important, deoarece este pentru prima dată când s-au organizat studii pentru o asemenea calificare. Am avut fericita ocazie de a fi primii absolvenți ai acestui program de studii, obținând o diplomă de studii superioare în domeniul Educației muzicale. E adevărat că toți cursanții sunt buni practicieni, fiecare la locul său de muncă. Dar, raportându-ne la cerințele zilei de azi, certificarea studilor superioare în domeniu oferă șansa de a solicita conferirea sau confirmarea unui grad didactic, ne face specialiști cu acte în regulă, ne face să profesăm în domeniul educației muzicale cu încredere și curaj.

În acest context, aducem alese mulțumiri tuturor profesorilor Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă din Chișinău care au contribuit prin eforturi considerabile la organizarea cursurilor de calificăre profesională suplimentară la programul de studii „Muzica”.

Iată că astăzi, după un an de studii 2019-2020, mai deosebit decât ceilalți ani, am încheiat cu succes acest program de studii. Susținerea tezelor a fost bine organizată, toți cursanții absolvenți s-au prezentat la cel mai înalt nivel. Mulțumim Comisiei pentru susținerea tezelor în frunte cu dna Veronica Velixar , dr., conf. univ., membrilor comisiei: dnei Alexandra Barbăneagră, dr., conf. univ., prorector, dnei Elena Țap, șefa Centrului de Formare Continuă pentru implicare și aprecierea imparțială a cercetărilor elaborate de absolvenții programului. La fel, aducem mulțumiri dlui Ion Bulicanu pentru suportul tehnic de calitate. În mod deosebit îi mulțumim dnei Mariana Vacarciuc, dr., conf. univ. pentru ghidare, răbdare, putere, încurajare și susținere necondiționată oferite la orice oră, cu mult drag nouă, cursanților! Ne închinăm în fața Dvs. și a tuturor profesorilor care au contribuit la pregătirea noastră profesională! Suntem siguri că acest frumos început va avea o continuare la fel de rodnică. Iar colegilor noștri le adresăm sincere felicitări și urări de bine! La mai mult și la mai mare! Vivat UPS „Ion Creangă”!

Cu respect, în numele absolvenților programului de studiu „Muzica”, Olga Ciobanu.