Grupul 1    Grupul 2    Grupul 3    Grupul 4    Grupul 5   

 
dataoremodululformator
09.03.202115.00-17.00

Training de inițiere

•     Formarea comunității de învățare.

•     Prezentarea programului de formare și a finalităților.

•     Calendarul programului.

•    Modalități de accesare și instruire în platforma Moodle.

•     Analiza de nevoi.

E. Țap

A. Barbăneagră

L. Petrenco

S. Dermenji

N. Carabet

I. Bulicanu

 

10.03.2021

15.00-17.00

17.20-19.20

Modulul 1. Media și educația pentru mediaA. Barbăneagră
12.03.202116.00-17.00Ora de consultanță la modulul 1A. Barbăneagră
13.03.202116.00-17.00Evaluare. Modulul 1.A. Barbăneagră
16.03.2021

15.00-17.00

17.20-19.20

Modulul 2. Calitatea și diversitatea informațieiN. Carabet
19.03.202116.00-17.00Ora de consultanță la modulul 2N. Carabet
20.03.202116.00-17.00Evaluare. Modulul 2. N. Carabet
22.03.2021

15.00-17.00

17.20-19.20

Modulul 3. Efectele mediului virtual. Avantaje și riscuri.S. Dermenji
25.03.202016.00-17.00Ora de consultanță la modulul 3S. Dermenji
26.03.202016.00-17.00Evaluare. Modulul 3.S. Dermenji
29.03.21

15.00-17.00

17.20-19.20

Modulul 4. Social media și comunicarea în mediul onlineI.Bulicanu
30.03.2116.00-17.00Ora de consultanță la modulul 4I.Bulicanu
31.04.2116.00-17.00Evaluare. Modulul 4.I.Bulicanu
02.04.2020

15.00-17.00

17.20-19.20

Evaluarea finală.

Susținerea proiectului individual

E. Țap

A. Barbăneagră

L. Petrenco

S. Dermenji

I. Bulicanu

N. Carabet

03.04.2020

9.00-11.00

11.20-13.20

Evaluarea finală.

Susținerea proiectului individual

E. Țap

A. Barbăneagră

L. Petrenco

S. Dermenji

I. Bulicanu

N. Carabet

Educație pentru Media