Seminar metodologic de familiarizare a cadrelor didactice preșcolare și preuniversitare cu resursele informaționale cu genericul: Publicațiile profesorului tău

La 11.11.2019 Biblioteca Universității Pedagogice „Ion Creangă”, Sala de lectură, în parteneriat cu Centrul Formare Continuă au desfășurat un seminar metodologic de familiarizare a cadrelor didactice preșcolare și preuniversitare cu resursele informaționale cu genericul: Publicațiile profesorului tău.
La această activitate au participat formabilii la Programele: Pedagogie preșcolară (responsabil Carabet Natalia, dr., conf.univ.) și Educație muzicală și extracurriculară (responsabil Vacarciuc Mariana, dr., conf.univ.).

Mulțumim angajaților Bibliotecii UPSC pentru:

  • expoziția de carte,
  • familiarizarea cursanților cu potențialul științific al cadrelor didactice universitare,
  • accesul la cercetarea științifică universitară prin Repozitoriul Instituțional – DIR SPU,
  • instruirea cu privire la completarea referințelor bibliografice în Rapoartele de atestare elaborate.