Facultatea de Filologie și Istorie, Catedra de limba și literatura română,  în colaborare cu Centrul de Formare Continuă al UPS „Ion Creangă”,

organizează în data de 26 noiembrie 2021, la 14.00, un seminar metodologic cu tema Perspective şi tendinţe în domeniul formării cadrelor didactice: formarea iniţială şi continuă a profesorului de limba și literatura română

Seminarul se va desfășura online,  cu participarea profesorilor din Republica Moldova și din municipiul Chișinău, a studenţilor de la Facultatea de Filologie şi Istorie, UPS Ion Creangă

Moderatori: Liubovi Cibotaru, Aliona Zgardan-Crudu

Pentru înscrire și solicitare certificat accesați AICI

În agenda seminarului:

Cuvânt de salut, Decanul Facultății de Filologie și Istorie, conf. univ. dr. Gabriella Topor

Sesiunea I.  Formarea iniţială a cadrelor didactice – profesionalizarea carierei didactice

  1. Realizarea inter-/transdisciplinarităţii la lecţiile de limba şi literatura română prin predarea-învăţarea lexicului terminologic, conf. univ. dr. Aliona Zgardan-Crudu, UPS Ion Creangă
  2. Rolul practicilor pedagogice în formarea iniţială a profesorului  de limba şi literatura română, Nicoleta Odagiu, studentă, anul IV, UPS Ion Creangă
  3. Primii ani de activitate didactică: impresii, provocări, reuşite, Rodica Gotca, profesoară de limba şi literatura română, poetă, absolventă a Facultăţii de Filologie, UPS Ion Creangă.
  4. Colaborare constructivă: profesori consacraţi şi profesori debutanţi, Mariana Jitari, profesoară de limba şi literatura română, grad didactic superior, IPLT Spiru Haret

Sesiunea II. Formarea continuă a cadrelor didactice. Managementul carierei profesionale

 

  1. Proiecții didactice inter-/transdisciplinare la limba și literatura română,  Adrian Ghicov, conf. univ., dr. hab., şeful Catedrei de limba şi literatura română, UPS Ion Creangă
  2. Proiecte educaţionale de succes, Mariana Marin, conf. univ. dr., directorul general al Casei Profesorului
  3. Colaborare constructivă: profesori consacraţi şi profesori debutanţi. Formarea iniţială şi cea continuă – trepte indispensabile în atingerea standardelor de performanţă profesională. Mariana Jitari, profesoară de limba şi literatura română, grad didactic superior, IPLT Spiru Haret; Tamara Gânga, profesoară de limba şi literatura română, grad didactic superior, IPLT Spiru Haret
  4. Concluzii