Se anunță înmatricularea la cursurile de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul general

 • Centrul de Formare Continuă anunță înscrierea la cursurile de calificare profesională suplimentară și recalificare profesională, pentru anul de studii 2021 -2022, la următoarele programe de studii:
  • Calificare profesională suplimentară la studiile superioare (1800 ore -60 credite)– pentru absolvenții care au finalizat domeniul Științe ale Educației – dar activează la altă specialitate, perioada studiilor – 1 an;
  • Recalificare ( 3600 ore -120 credite),  pentru candidații care au finalizat alt domeniu de studii, dar vor activa ca cadru didactic, perioada studiilor -2 ani;
 • Cursurile se vor încheia cu susținerea tezei de calificare/recalificare profesională.
 • Studiile sunt cu plată. Achitarea se efectuează la prezentarea actelor de înscriere. Se acceptă plata în rate.
 • Pentru completarea dosarului solicitanții vor prezenta următoarele acte:
  • Copia buletinului de identitate;
  • Copia diplomei de licență;
  • 2 poze 3×4.
 • Pentru verificarea veridicității copiilor, se vor prezenta și documentele în original.
 • Actele pot fi depuse și la adresa: str. Ion Creangă 1, bloc 4, birou 7. Program de lucru: 8.00 – 16.30.
 • Consultații la telefoanele mobile +37368683436;   +37368686385  sau la adresa formare.continua@upsc.md

Pentru înscriere ONLINE accesați AICI