Reflecțiii ale formabililor cu privire la alegerea temelor tezelor de calificare

Continuă procesul de susținere a tezelor de calificare profesională la Programul Pedagogie preșcolară!

Vintu Aliona– a fost o provocare pentru mine să realizez o teză de calificare pe dimensiunea- Educația fizică a copiilor, dar, după analiza datelor din experimentul de constatare, am modificat esențial activitățile proiectate la nivel de IET cu referire la dezvoltarea fizică a copiilor- proces, în care planificăm să atragem activ părinții și adrele didactice. Am învățat, grație monitorizării și ghidării de către coordonatorul tezei- D. Profesor universitar, doctor habilitat Ciorbă Constantin, că în sănătatea și educație fizică a copiilor nu sunt lucruri elementare, contează totul, dar, mai ales, calitatea pregătirii educatorilor!

 

Bezvușceac Olga – activez în IET în calitate de educator, planificând și organizând cu copiii diverse activități educaționale, dezvoltative. Dar, sunt convinsă, că fără un parteneriat eficient cu părinții, cu actorii comunitari, nu putem asigura o educație de calitate copiilor și, în acest drum, avem nevoie de susținerea părinților, de comunicarea deschisă și constructivă cu aceștia. Am avut posibilitatea să aleg pentru cercetare, ca temă a tezei de calificare profesională suplimentară tema: Parteneriatul grădiniță- familie -școală-comunitate întru dezvoltarea copilului preșcolar, având ca coordonator- D. Țap Elena, dr., conf. univ., directorul Centrului de formare continuă. Am descoperit un coordonator competent, foarte răbdător, care m-a susținut la toate etapele de elaborare a tezei- cu suportul bibliografic, cu indicațiile clare de realizare a experimentului pedagogic!

Grosu Elena– fiind educator în IET, desigur am conștientizat rolul jocului în dezvoltarea vorbirii copiilor. Realizând teza de calificare profesională la Programul Pedagogie preșcolară, fiind ghidată de D. dr., conferențiar universitar Sadovei Larisa, am cercetat din nou unele aspecte teoretice cu privire la impactul activităților ludice în dezvoltarea copilului, am căutat jocuri noi, interesante pentru copii, cu impact pentru procesul de dezvoltare a vorbirii copiilor! Grație acestei teze am completat colecția de jocuri pe care le organizăm cu grupul de preșcolari!

Bucșan Elena– fiind orientată de coordonatorul tezei de calificare profesională suplimentară, D. Carabet Natalia, dr., con. universitar, a ales să cercetez tema -Modalități de realizare a educației pentru familie a preșcolarilor în IET. Consider că această temă este complicată, deoarece statutul familiei trece prin probleme sociale, financiare, de migrație, și aceste procese complicate influiențiază procesul de educație a copiilor! În acest context educatorilor le este destul de dificil să realizeze educația pentru familie a preșcolarilor în IET. Dar, prin studierea documentelor importante pentru educația timpurie- CET; SIDC, prin studierea, dar și selectarea metodelor eficiente de educație pentru familie, putem ajunge la rezultat! Teza de calificare suplimentară pentru mine este un motiv de planificare a unor activități noi pentru părinții din grupa de preșcolari.

Bordos Marina– de mulți ani sunt preocupată de studierea literaturii cu privire la procesul de formare a reprezentărilor matematice la preșcolari. Am reacționat foarte pozitiv când D. Cebanu Lilia, dr., conf. universitar, mi-a propus să realizăm împreună teza de calificare cu tema: Aspecte strategice de identificare a formelor geometrice de preșcolari. Am beneficiat de coordonare competentă, mi-am îmbogățit biblioteca științifică și metodică personală, am avut o colaborare frumoasă și o comunicare eficientă în cadrul elaborării conținutului tezei, a experimentului!

 

Sîrbu Olga– am realizat teza de calificare profesională la Programul Pedagogie preșcolară pe dimensiunea artele plastice. Am avut noroc să cunosc și să colaborez cu D. Decan, dr., conf. universitar Simac Ana, care, în calitate de coordonator, este foarte deschisă pentru comunicare, împarte din frumoasa sa experiență pedagogică și artistică, cunoaște și recomandă diverse surse științifice utile!. Am planificat împreună experimentul de constatare.

Bunic Larisa- am avut norocul să realizez teza de calificare profesională cu șefa catedrei Pedagogie preșcolară, educație fizică și dans- D. Gînju Stela, dr., conf. universitar. Cu emoții mari am început activitatea de elaborare a tezei date, dar, reieșind din documentele reglatorii procesului educațional la nivelul educației timpurii, unde se recomandă de realizat săptămânal proiecte tematice cu copiii, m-am inspirat mult pentru tema cercetării- Valorificarea proiectelor ecologice în educația pentru mediu a preșcolarilor. În cadrul cercetării am identificat tipurile de proiecte tematice ce pot fi propuse copiilor, etapele de realizare a acestora, unele dificultăți în realizarea proiectelor dar și unele posibilități metodologice, corecte, de depășire a dificultăților.

Cebotarean Tatianaun principiu în activitatea  didactică, pe care o realizez în IET,  în calitate de educator, este conectarea la mediul natural. Consider că natura oferă mereu lecții de viață, nouă- adilților, dar și copiilor! Natura ne învață să iubim, să avem grijă de cel mai mic, neputincios, să respectăm cerințele și nevoile altuia. Aceste motive m-au condus spre D. Cojocari Lidia dr., conf. universitar, cu care am activat la elaborarea tezei de calificare cu tema: Familiarizarea copiilor cu natura prin intermediul experimentelor. Am învățat că experimentul poate fi parte a procesului de educație a copiilor mici, etapele de organizare a unui experiment cu copiii, aspectele metodice importante de luat în calcul când este vorba de securitatea copiilor.

Cihodari Nadejda- am realizat teza de calificare cu D. Pavlenco Mihaela,  dr., conf. universitar. Dei m-a provocat să abordez un subiect pe care îl consider complicat- și anume formarea reprezentărilor temporale la copii. Grație acestei teme, dar și coordonării eficiente, am cunoscut diverse metode de realizare a acestui deziderat, fiind convinsă că, cadă educatorul alege metodele cu precauție, aplică metodele cu iscusință, est posibil de format aceste reprezentări la copii cu mult succes! Recomand cadrelor didactice dar și părinților să nu se oprească în procesul de formare a reprezentărilor temporale la absolvirea grădiniței, cred că acestea trebuie formate în continuare și la treapta primară.

Garam Nataliamereu am considerat că educația și învățarea pornesc de la cuvânt. Cuvântul educatorului- plin de sens, de înțelepciune, care inspiră copilul pentru fapte demne…Iată de ce am ales să realizez teza de calificare la D. Mocanu Liuba,  dr., conf. universitar, care, cred, mi-a oferit posibilitatea să materializăm, într-un produs de calitate, ideile noastre,la tema de cercetare: Valoarea formativă a activitații verbal-artistice în dezvoltarea limbajului preşcolarilor.

Moldovan Mariana – în calitate de educator atrag atenție competențelor de socializare a copiilor, de manifestarea relaționării și comunicării copiilor în grupă, de relațiile bazate pe cooperare. Iată de ce am ales tema tezei de calificare: Influenţa jocului didactic asupra dezvoltării relaţiilor de cooperare a copiilor cu vârsta de 5-7ani, coordonator D. Maximciuc Victoria, dr., conf. universitar. Am descoperit că coordonatorul tezei, D Maximciuc, este la fel preocupată de calitatea relațiilor între copii, de procesul de dezvoltare sau de educație a cooperării între copii. Acest fapt m-a ajutat mult în elaborarea tezei, deoarece am făcut schimb permanent, cu coordonatorul, cu idei –surse bibliografice- rezultate ale cercetării teoretice dar și rezultatele studiului empiric, elucidate în teza de calificare.

Braga Natalia– sunt educator și atrag atenție deosebită procesului de dezvoltare a competențelor de comunicare la preșcolari. Am avut noroc să selectez o astfel de temă în lista cercetărilor propuse pentru tezele de calificare profesională suplimentară. În procesul de elaborare a tezei am fost ghidată de   D. Ohrimenco Aliona, dr., conf. universitar, care are cercetări realizate la tema- educația limbajului la copii, structurarea calitativă a discursului didactic.