Programul de formare continuă – Business Internaţional

Centrul de Formare Continuă a UPSC „Ion Creangă” inițiază cursuri de formare/ dezvoltare a competențelor în domeniul economic/afacerilor  prin programul de fomare continuă Business Internaţional, care se va desfășura în perioada 20.01- 20.02.2021.

Grup țintă: studenți, cadre didactice, micul business.

Pentru înscriere accesați AICI.


Despre programul Business Internaţional.

Pentru dezvoltarea unei afaceri moderne, reziliente, contează a avea şi o viziune globală asupra realităţii economiei mondiale. Cursul de „Business Internaţional” oferă o combinaţie de conţinuturi relevante, metode de analiză ştiinţifică şi strategii, care ajută formabilii în luarea deciziilor mai calificate cu privire la alegerea domeniului de afaceri, gestiunea acestora şi extinderea internaţională.

Predarea se efectuează prin optica ofertei de formare continuă ca sursă de avantaje competitive internaţionale. La finele programului, formabilii vor fi capabili:

  • să recunoască legăturile dintre politicile economice și sociale/culturale, realitățile economice istorice și actuale, politicile și noutățile științifice în domeniu;
  • să identifice și să utilizeze diverse forme de dovezi – scrise, orale și vizuale – pentru luarea deciziilor economice şi/sau de afaceri;
  • să afle mai multe despre persoane luate aparte și personalități care au contribuit la elaborarea politicilor și la dezvoltarea Mediului de Afaceri Internațional ca știință distinsă;
  • să analizeze principalele teorii cu privire la Mediul de Afaceri Internațional și să evalueze impactul creativității și inovațiilor asupra șanselor unei organizații de afaceri de a obține avantaje comparative;
  • să aibă capacitatea de a evalua calitatea informațiilor pentru luarea deciziilor, de a se implica în acest proces; și
  • să demonstreze competență în utilizarea abilităților de cercetare și analiză necesare pentru dezvoltarea ideilor noi, unei companii și/sau instituții funcţionale.