ORARUL ACTIVITĂŢILOR Centrului de Resurse Curriculare din cadrul Centrului de Formare Continuă a UPS „Ion Creangă” pentru anul de învățământ 2019-2020 (sem. I)

 

SEPTEMBRIE

 

OCTOMBRIE

 

NOIEMBRIE

 

DECEMBRIE

6.11.2019

Training

Educația valorilor

Persoana de contact:

N. Carabet, dr., conf. univ.,

ncarabet@yahoo.com

26.09.2019

 

Conferința științifică internațională

Interdisciplinaritate şi dialog multicultural

Persoana de contact: 

L. Petrenco, dr., conf. univ., lpetrenco@yahoo.com

15.10.2019

 

Prezentare de carte

Persoana de contact: 

I Iordăchescu, şef Departament manuale şi auxiliare didactice, Editura ARC,

iulia.iordachescu@yahoo.com

 13. 12.2019

Masa rotundă

Studentul de azi – profesorul de mâine

(ediția a 2-a)

Persoana de contact:

L. Petrenco, dr., conf. univ., lpetrenco@yahoo.com

27.09.2019

 

Ateliere de lucru în cadrul

Conferinţei ştiinţifice internaţională

Interdisciplinaritate şi dialog multicultural

Persoana de contact: 

L. Petrenco, dr., conf. univ., lpetrenco@yahoo.com

 22-23.11.2019

Simpozion național cu participare internațională

Educația în spiritul valorilor naționale din perspectiva dialogului pedagogic

Persoana de contact:

A. Lisnic, dr., conf. univ., alisnic2009@gmail.com

 
30.09.2019

Training

Valorificarea experienței didactice prin potențialul științific al bibliotecii UPSC

Persoana de contact:

N. Carabet, dr., conf. univ.,

ncarabet@yahoo.com

17.10.2019

Training

Dezvoltare personală

 

Persoana de contact: 

C. Calaraş, dr., conf. univ., calaras.carolina@gmail.com

23.11.2019

Atelier de lucru:

Implementarea Curriculumului național la limba română în instituțiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale.

Formator – A.Barbăneagră, dr., conf.univ.

Ora 10.00, Clasa Viitorului, bloc I

Persoana de contact: 

L. Petrenco, dr., conf. univ., lpetrenco@yahoo.com