Orar Formare Continuă din 15.11.2021

Orarul activităților didactice desfășurate la distanță conform programului de formare profesională continuă:

Orarul activităților didactice desfșurate la distanță conform programului de formare profesională continuă la Psihopedagogie, Branding profesional, TIC: