Înscriere Online

 • Centrul de Formare Continuă anunță înscrierea la cursurile de formare continuă la disciplina solicitată, pentru aceasta vă rugăm sa completați formularul de înscriere, accesând înscriere online:
 
Înscriere ONLINE
 • Centrul de Formare Continuă anunță înscrierea la cursurile de calificare profesională suplimentară și recalificare profesională, pentru anul de studii 2020 -2021, la următoarele programe de studii:
 • Cursurile se vor realiza pe parcursul unui an de studii (60 credite / 1800 ore) și se vor încheia cu susținerea tezei de calificare/recalificare profesională.
 • Studiile sunt cu plată. Achitarea se efectuează la prezentarea actelor de înscriere. Se acceptă plata în rate.
 • Pentru completarea dosarului solicitanții vor prezenta următoarele acte:
  • Copia buletinului de identitate;
  • Copia diplomei de licență;
  • 2 poze 3×4.
 • Pentru verificarea veridicității copiilor, se vor prezenta și documentele în original.
 • Actele pot fi depuse și la adresa: str. Ion Creangă 1, bloc 4, birou 1. Program de lucru: 8.00 – 17.00.
 • Consultații la telefoanele 022 358 372,  069345133 sau la adresa formare.continua@upsc.md

Programul este parte componentă a  Proiectului Consolidarea competențelor în domeniul educației pentru media în Republica Moldova” realizat grație parteneriatului durabil stabilit între Universitate și Academia DW, susținut de Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania.

Scopul programului Educația pentru media este dezvoltarea competenței media a cadrelor didactice, precum și a altor competențelor profesionale și personale, în vederea alfabetizării mediatice a educabililor din instituțiile de învățământ general, treapta gimnazială și liceală.

Publicul-țintă îl constituie cadrele didactice din învățământul general, treapta gimnazială și liceală.

Exemplu model confirmare descărcați AICI.