Înscriere Online

 • Centrul de Formare Continuă anunță înscrierea la cursurile de formare continuă la disciplina solicitată, pentru aceasta vă rugăm sa completați formularul de înscriere, accesând înscriere online:
 
 • Centrul de Formare Continuă anunță înscrierea la cursurile de calificare profesională suplimentară și recalificare profesională, pentru anul de studii 2020 -2021, la următoarele programe de studii:
  • Centrul de Formare Continuă anunță înscrierea la cursurile de calificare profesională suplimentară și recalificare profesională, pentru anul de studii 2021 -2022, la următoarele programe de studii:
   • Calificare profesională suplimentară la studiile superioare (1800 ore -60 credite)– pentru absolvenții care au finalizat domeniul Științe ale Educației – dar activează la altă specialitate, perioada studiilor – 1 an;
   • Recalificare ( 3600 ore -120 credite),  pentru candidații care au finalizat alt domeniu de studii, dar vor activa ca cadru didactic, perioada studiilor -2 ani;
  • Cursurile se vor încheia cu susținerea tezei de calificare/recalificare profesională.
  • Studiile sunt cu plată. Achitarea se efectuează la prezentarea actelor de înscriere. Se acceptă plata în rate.
  • Pentru completarea dosarului solicitanții vor prezenta următoarele acte:
   • Copia buletinului de identitate;
   • Copia diplomei de licență;
   • 2 poze 3×4.
  • Pentru verificarea veridicității copiilor, se vor prezenta și documentele în original.
  • Actele pot fi depuse și la adresa: str. Ion Creangă 1, bloc 4, birou 7. Program de lucru: 8.00 – 16.30.
  • Consultații la telefoanele mobile +37368683436;   +37368686385  sau la adresa formare.continua@upsc.md

   

Programul este parte componentă a  Proiectului Consolidarea competențelor în domeniul educației pentru media în Republica Moldova” realizat grație parteneriatului durabil stabilit între Universitate și Academia DW, susținut de Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania.

Scopul programului Educația pentru media este dezvoltarea competenței media a cadrelor didactice, precum și a altor competențelor profesionale și personale, în vederea alfabetizării mediatice a educabililor din instituțiile de învățământ general, treapta gimnazială și liceală.

Publicul-țintă îl constituie cadrele didactice din învățământul general, treapta gimnazială și liceală.

Exemplu model confirmare descărcați AICI.