Înscriere Online

 • Centrul de Formare Continuă anunță înscrierea la cursurile de formare continuă la disciplina solicitată, pentru aceasta vă rugăm sa completați formularul de înscriere, accesând înscriere online:
Înscriere ONLINE
 • Centrul de Formare Continuă anunță înscrierea la cursurile de calificare profesională suplimentară și recalificare profesională, pentru anul de studii 2020 -2021, la următoarele programe de studii:
Înscriere ONLINE
 • Cursurile se vor realiza pe parcursul unui an de studii (60 credite / 1800 ore) și se vor încheia cu susținerea tezei de calificare/recalificare profesională.
 • Studiile sunt cu plată. Achitarea se efectuează la prezentarea actelor de înscriere. Se acceptă plata în rate.
 • Pentru completarea dosarului solicitanții vor prezenta următoarele acte:
  • Copia buletinului de identitate;
  • Copia diplomei de licență;
  • 2 poze 3×4.
 • Pentru verificarea veridicității copiilor, se vor prezenta și documentele în original.
 • Actele pot fi depuse și la adresa: str. Ion Creangă 1, bloc 4, birou 1. Program de lucru: 8.00 – 17.00.
 • Consultații la telefoanele 022 358 372,  069345133 sau la adresa formare.continua@upsc.md