Înscriere ONLINE

Pentru a realiza cursurile de formare continuă la Management educațional vă rugăm să completați formularul de înscriere la stagiul de formare, după care veți primi confirmarea înscrierii.

 Întrebările, concretizările referitoare la realizarea stagiului de formare le puteți adresa coordonatorului programului de formare – Țap Elena, la numărul 069 296 038 sau la adresa de email: elenatap.955@gmail.com

Vă așteptăm cu drag!

Pentru a realiza cursurile de formare continuă la Educație preșcolară vă rugăm să completați formularul de înscriere la stagiul de formare, după care veți primi confirmarea înscrierii.

 Întrebările, concretizările referitoare la realizarea stagiului de formare le puteți adresa coordonatorului programului de formare – Carabet Natalia, la numărul 079 120 066 sau la adresa de email: ncarabet@yahoo.com

Vă așteptăm cu drag!

Pentru a realiza cursurile de formare continuă la Psihopedagogie vă rugăm să completați formularul de înscriere la stagiul de formare, după care veți primi confirmarea înscrierii.

 Întrebările, concretizările referitoare la realizarea stagiului de formare le puteți adresa coordonatorului programului de formare – Mihailov Veronica, la numărul 069 362 621 sau la adresa de email: mihailovveronica@gmail.com

Pentru a realiza cursurile de formare continuă la Istorie vă rugăm să completați formularul de înscriere la stagiul de formare, după care veți primi confirmarea înscrierii.

 Întrebările, concretizările referitoare la realizarea stagiului de formare le puteți adresa coordonatorului programului de formare – Lisnic Angela, la numărul 069 089 471 sau la adresa de email: alisnic2009@gmail.com

Pentru a realiza cursurile de formare continuă la Educație civică/Educație pentru societate vă rugăm să completați formularul de înscriere la stagiul de formare, după care veți primi confirmarea înscrierii.

 Întrebările, concretizările referitoare la realizarea stagiului de formare le puteți adresa coordonatorului programului de formare – Ursu Ludmila, la numărul 069 288 623 sau la adresa de email: ursuvalentina@yahoo.com

Vă așteptăm cu drag!

Pentru a realiza cursurile de formare continuă la Geografia vă rugăm să completați formularul de înscriere la stagiul de formare, după care veți primi confirmarea înscrierii.

 Întrebările, concretizările referitoare la realizarea stagiului de formare le puteți adresa coordonatorului programului de formare – Niculiță Gheorghe, la numărul 069 263 754 sau la adresa de email: nicgeo@rambler.ru

Vă așteptăm cu drag!

Pentru a realiza cursurile de formare continuă la Educația tehnologică vă rugăm să completați formularul de înscriere la stagiul de formare, după care veți primi confirmarea înscrierii.

 Întrebările, concretizările referitoare la realizarea stagiului de formare le puteți adresa coordonatorului programului de formare – Vieru Galina, la numărul 079 832 791 sau la adresa de email: galina.vieru@yahoo.com

Vă așteptăm cu drag!

Pentru a realiza cursurile de formare continuă la Educația plastică vă rugăm să completați formularul de înscriere la stagiul de formare, după care veți primi confirmarea înscrierii.

 Întrebările, concretizările referitoare la realizarea stagiului de formare le puteți adresa coordonatorului programului de formare – Vieru Galina, la numărul 079 832 791 sau la adresa de email: galina.vieru@yahoo.com

Vă așteptăm cu drag!

Pentru a realiza cursurile de formare continuă la Psihologie  vă rugăm să completați formularul de înscriere la stagiul de formare, după care veți primi confirmarea înscrierii.

 Întrebările, concretizările referitoare la realizarea stagiului de formare le puteți adresa coordonatorului programului de formare – Losîi Elena, la numărul 079 443 784 sau la adresa de email: lenadonica@yahoo.com

Vă așteptăm cu drag!

Pentru a realiza cursurile de formare continuă la Învățământ special și integrat, SAP  vă rugăm să completați formularul de înscriere la stagiul de formare, după care veți primi confirmarea înscrierii.

 Întrebările, concretizările referitoare la realizarea stagiului de formare le puteți adresa coordonatorului programului de formare – Maximciuc Victoria, la numărul 068 635 828 sau la adresa de email: vmaximviuc@gmail.com  

Vă așteptăm cu drag!

Pentru a realiza cursurile de formare continuă la Logopedie, SAP  vă rugăm să completați formularul de înscriere la stagiul de formare, după care veți primi confirmarea înscrierii.

 Întrebările, concretizările referitoare la realizarea stagiului de formare le puteți adresa coordonatorului programului de formare – Olărescu Valentina la numărul 079 515 497 sau la adresa de email: volarescu@yahoo.com   

Vă așteptăm cu drag!

Pentru a realiza cursurile de formare continuă la Informatica  vă rugăm să completați formularul de înscriere la stagiul de formare, după care veți primi confirmarea înscrierii.

 Întrebările, concretizările referitoare la realizarea stagiului de formare le puteți adresa coordonatorului programului de formare – Balmuș Nicolae la numărul 060 059 221 sau la adresa de email: nicolae.balmus@gmail.com    

Vă așteptăm cu drag!

Pentru a realiza cursurile de formare continuă la Educație muzicală  vă rugăm să completați formularul de înscriere la stagiul de formare, după care veți primi confirmarea înscrierii.

 Întrebările, concretizările referitoare la realizarea stagiului de formare le puteți adresa coordonatorului programului de formare – Vacarciuc Mariana la numărul 079 041 247 sau la adresa de email: mariana.vacarciuc@mail.ru    

Vă așteptăm cu drag!

Pentru a realiza cursurile de formare continuă la Educație fizică  vă rugăm să completați formularul de înscriere la stagiul de formare, după care veți primi confirmarea înscrierii.

 Întrebările, concretizările referitoare la realizarea stagiului de formare le puteți adresa coordonatorului programului de formare – Ciorbă Constantin la numărul 069 179 791 sau la adresa de email: ciorbaconst@yahoo.com    

Vă așteptăm cu drag!

 • Managementul grupului – strategii eficiente
 • Managementul activităților extrașcolare
 • Managementul comunicării educaționale şi leadership
 • Leadership autentic și instruire
 • Inteligența emoțională în managementul conflictelor
 • Managementul comunicării școală-familie
 • Managementul proiectelor educaționale
 • Managementul organizațional
 • Managementul Marketingului educațional
 • Dezvoltare personală
 • Etică şi integritate în învățământul general
 • Managementul formării continue și consiliere pentru cariera didactică
 • Dezvoltarea competențelor de comunicare didactică
 • Managementul asigurării calității in învățământul general
 • Calitatea competenței și competențele calității (delimitări conceptuale și praxiologice)
 • Competențe digitale în discursul didactic
 • Elaborarea raportului de autoevaluare /lucrării metodice pentru conferirea gradului didactic
 • Utilizarea noilor tehnologii informaționale în   contextul managementului educațional
 • Factorii și cauzele stresului: Prevenirea și diminuarea stresului profesional
 • Noțiuni generale privind procesul de comunicare și rolul comunicării în relații interumane
 • Consiliere și dezvoltare personală
 • Intervenţii psihopedagogice la elevii cu CES
 • Competenţe de comunicare, prevenţie şi intervenţie în cazul violenţei şcolare
 • Strategii de prevenire şi rezolvare a situațiilor de risc în comunitate
 • Formarea de competențe elementare  la copii în instituțiile de educație timpurie
 • Organizarea activităților în grupele de creșă
 • Dezvoltarea limbajului și a comunicării în instituțiile de educație timpuri
 • Continuitatea în formarea reprezentărilor elementare matematice la treptele preșcolară şi primară de învățământ
 • Dezvoltarea personală și pentru societate a copiilor de vârstă timpurie
 • Dezvoltarea și educația fizică a copiilor de vârstă timpurie
 • Activități integrate în grădiniță de copii
 • Atelierul de învățare prin joc și explorare
 • Educație timpurie incluzivă
 • Prevenirea tulburărilor de limbaj la preşcolari şi şcolarii mici
 • Discursul didactic al educatorului
 • Educația pentru mediu a preșcolarilor
 • Proectarea didactică eșalonată din perspectiva ECD
 • Pregătirea copiilor pentru școală
 • Metodologia predării ABC – ului economic (ciclul primar)
 • Interviul de performanță pentru atestarea cadrelor didactice din învățământul primar
 • Elaborarea raportului de autoevaluare /lucrării metodice pentru conferirea gradului didactic
 • Predarea–învățarea interactivă centrată pe elev
 • Metodologia formării/dezvoltării competențelor competențelor specifice la disciplină
 • Abordarea inter/transdisciplinară a conținuturilor curriculare în învățământul general
 • Învățarea axată pe rezolvare de probleme/ în baza proiectelor
 • Strategii de învățare bazate pe cercetar
 • Abordarea diferențiată a învățării: strategii și soluții practic
 • Eficientizarea și modernizarea activității didactice prin utilizarea instrumentelor digitale
 • Elaborarea și evaluarea produselor letrice și digitale
 • Formarea și evaluarea competențelor și performanțelor școlare
 • Metode active pentru îmbunătățirea motivației în diferite medii de învățare
 • Învățarea modernă prin metode eficiente
 • Formarea și evaluarea competențelor lingvistice la orele de limbă și literatură română
 • Strategii active și interactive de predare-învățare-evaluare
 • Современный урок русского языка и литературы: методический потенциал и возможности реализации
 • Интегрированный подход к изучению русского языка и литератур
 • Методические аспекты проектирования учебного процесса
 • Formarea competenței de a învăța să înveți în cadrul disciplinei școlare Istoria
 • Strategii de formare a competențelor specifice în domeniul științelor socioumane
 • Educație pentru patrimoni
 • Metodologia evaluării competenețelor prin descriptori la Educația pentru societat
 • Strategii didactice la educația pentru societate
 • Puterea politică, mass-media și tehnici de inlfuenț
 • Dezvoltarea competențelor specifice la disciplina școlară Geografie
 • Perspective curriculare și abordări didactice ale limbii și literaturii engleză
 • Evaluarea competențelor la disciplină: evaluarea criterială
 • Perspective curriculare și abordări didactice ale limbii și literaturii franceze
 • Utilizarea pedagogică a mijloacelor tehnologice în procesul didactic
 • Tehnici și tehnologii artistice
 • Tehnici și tehnologii moderne în arta plastică
 • Perspective curriculare și abordări didactice în educația plastică și tehnologică
 • Desen pedagogic
 • Tendințe actuale în educația fizică la nivelul ciclului preșcolar și primar
 • Evaluarea și diagnosticarea persoanelor cu dizabilități
 • Diagnostic logopedic
 • Formarea cadrelor didactice pentru educația incluzivă
 • Bune practici în activitatea educațională cu copilul cu tulburări din spectrul autist (TSA)
 • Educație pentru media în învățământul general
 • Cultura educației media
 • Proiecte de mediu dezvoltate în spațiul școlar
 • Educația pentru mediu în învățământul general
 • Educaţia interculturală-o şansă pentru integrare
 • Conținuturi multuculturale și educația interculturală
 • Educaţie antreprenorială
 • Educație financiară
 • Stil de viașă sănătos
 • Tehnici de acordare a primului ajutor
 • Sănătate, educație, instruire – opțiuni și perspective in instituțiile de învățământ general din Republica Moldova
 • Comportamentele de risc și luarea deciziilor pentru sănătate
 • Dezvoltarea umană: de la nou-născut până la rolul de părinte
 • Prevenirea arderii profesionale a cadrului didactic
 • Educația pentru sănătate ca dimensiune esențială de dezvoltării personale
 • Abordarea educației din perspectiva egalității de  șanse şi gen
 • Dezvoltarea culturii emoționale a cadrelor didactice
 • Strategii de gestionare a emoțiilor
 • Reglarea/autoreglarea afectivă prin prisma inteligenței emoționale
 • Dezvoltarea abilităților parentale
 • Educația pentru timpul liber al familiei
 • Optimizarea relațiilor părinți- copii din perspectiva comunicării pozitive
 • Educația familială și modul sănătos de viaț
 • Strategii de educație pentru sănătate în cadrul familiei
 • Strategii de educație nonformală
 • Dezvoltare personală
 • Asigurarea climatului psihologic în mediul educațional
 • Metode și tehnici de comunicare eficientă
 • Strategii de stimulare a creativității elevilor
 • Strategii de gestionare a emoțiilor
 • Reglarea/autoreglarea afectivă prin prisma inteligenței emoționale
 • Comunicare pozitivă părinți -copii

Înregistrare On-line