Centrul de Formare Continuă din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău oferă un set de programe de formare profesională continuă în acord cu interesele și nevoile de formare profesională și personală ale beneficiarilor.

Programele sunt organizate pentru:

 • dezvoltarea competenţelor-cheie;
 • amplificarea competenţelor profesionale comune mai multor ocupaţii;
 • utilizarea competenţelor transversale.

Tipuri de programe de formare profesională continuă prestate de Centrul de formare continuă a UPSC

nr. Tipuri de programe de formare continuă Nivelul de calificare obținut Baza admiterii  

Număr de ore

 

Număr de credite

Acte de studii la absolvire  *
1. Programe de formare continuă/ perfecționare

(multimodulare)

Perfecționare profesională, specializare Diplomă de studii superioare sau medii de specialitate 600 20 credite Certificat CRP
2. Program modular de formare continuă/ perfecționare

 

Perfecționare profesională, specializare Diplomă de studii superioare sau medii de specialitate 300 10 credite Certificat CRP
3. Programe  tematice de perfecționare/

specializare

Perfecționare profesională, specializare Diplomă de studii superioare sau medii de specialitate 8-20 ore  

 

Adeverință de perfecționare a UPSC
4. Calificare profesională 

 suplimentară  în baza studiilor superioare

Atribuirea de către Comisia de Stat a calificării suplimentare Diplomă de studii superioare

licență/sau alt act echivalent de studii  în același domeniu

1800 ore 60 credite Diplomă de calificare profesională suplimentară  la studiile superioare
5. Recalificare/

reconversie profesională

Oferirea de către Comisia de Stat a dreptului de activitate profesională într-un anumit domeniu (specializare) Diplomă de studii superioare de licență sau alt act echivalent de studii 3600 ore 120 credite Diplomă de recalificare profesională
5. Modulul psihopedagogic Oferirea de către Comisia de Stat a dreptului de activitate profesională în domeniul Științe ale educației Diplomă de studii superioare de licență sau alt act echivalent de studii 1800 ore 60 credite Diplomă de recalificare

* Formabilii  primesc la absolvirea cursurilor de formare profesională continuă certificate emise de Secția Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale în Educație (CTICE).


Planuri-ofertă de formare profesională continuă 


Programele de formare profesională continuă a cadrelor didactice (multimodulare) sunt constituite din 4 module:


Programe de formare profesională continuă pentru cadrele didactice / manageriale din învățământul general

1. Management educațional

2. Pedagogie preșcolară

 • Pedagogie preșcolară (20 credite)
  • Continuitatea în formarea reprezentărilor elementare matematice la treptele preșcolară și primară de învățământ (10 credite)
  • Dezvoltarea personală și pentru societate a copiilor de vârstă timpurie (10 credite)
  • Dezvoltarea și educația fizică a copiilor de vârstă timpurie (10 credite)
  • Educația pentru mediu a preșcolarilor (10 credite)
  • Organizarea activităților în grupele de creșă (10 credite)
  • Parteneriate educaționale (10 credite)
  • Cunoașterea preșcolarilor cu creațiile populare orale (10 credite)
  • Metodologia formării premiselor citit–scrisului la preșcolari (10 credite)
  • Parteneriate educaționale (IET – Familie – Comunitate) (10 credite)

3. Pedagogie în învățământul primar

 • Pedagogie în învățământul primar (20 credite)
  • Didactica matematicii în învățământul primar (10 credite)
  • Didactica învățământul primar (10 credite)
  • Didactica limbii și literaturii române în învățământul primar (10 credite)

4. Limba și literatura română

5. Limba și literatura română (instituții cu predare în limbile minorităților naționale)

 • Limba și literatura română (instituții cu predare în limbile minorităților naționale) (20 credite)
  • Perspective curriculare și abordări didactice ale limbii și literaturii române în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale (10 credite)
  • Perspective curriculare şi abordări didactice ale limbii și literaturii române în școlile alolingve. Învățământ primar (10 credite)
  • Perspective curriculare și abordări didactice ale învățării limbii române în instituțiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale (10 credite)
  • Perspective curriculare și abordări didactice ale învățării limbii române ca limbă nematernă/străină de către adulți (10 credite)

6. Limba şi literatura rusă

 • Limba şi literatura rusă (20 credite)
  • Perspective curriculare și abordări didactice ale limbii și literaturii ruse în instituțiile cu predare în limba rusă (10 credite)

7. Limba și literatura rusă (naționale)

 • Limba și literatura rusă (naționale) (20 credite)
  • Perspective curriculare și abordări didactice ale limbii și literaturii ruse în instituțiile cu predare în limba română (10 credite)

8. Limba și literatura franceză

 • Limba și literatura franceză (20 credite)
  • Limba și literatura franceză (10 credite)
  • Usage des TIC dans l’enseignement (10 credite)
  • Évaluation dans l’approche par compétences: l’évaluation critériée (10 credite)

9. Limba și literatura engleză

 • Limba și literatura engleză (20 credite)
  • Limba și literatura engleză (10 credite)
  • Designul educațional al lecției de limba engleză (10 credite)

10. Istorie

11. Educație civică

 • Educație civică (20 credite)
  • Perspective curriculare și abordări didactice ale Educației civice/Educației pentru societate (10 credite)

12. Geografie

 • Geografie (20 credite)
  • Perspective curriculare și abordări didactice ale geografiei (10 credite)

13. Arte plastice

14. Educație tehnologică

 • Educație tehnologică (20 credite)
  • Perspective curriculare şi abordări didactice ale educației tehnologice (10 credite)

15. Logopedie

16. Învățământ special și integrat

 • Învățământ special și integrat (20 credite)
  • Învățământ special și integrat (10 credite)

17. Învățământ extrașcolar

 • Învățământ extrașcolar (20 credite)

18. Educația muzicală

 • Educația muzicală (20 credite)

19. Educația fizică

 • Educația fizică (20 credite)

20. Psihologie școlară

 • Psihologie școlară (20 credite)


Programe de formare profesională de calificare profesională suplimentară, recalificare/reconversie profesională

 1. Pedagogie preșcolară
 2. Pedagogie în învățământul primar
 3. Limba şi literatura română
 4. Limba şi literatura română (instituții cu predare în limbile minorităților naționale)
 5. Limba şi literatura rusă
 6. Limba și literatura rusă (naționale)
 7. Limba și literatura franceză
 8. Limba și literatura engleză
 9. Istorie
 10. Educaţie civică
 11. Geografie
 12. Arte plastice
 13. Educație tehnologică
 14. Logopedie
 15. Învățământ special
 16. Informatica
 17. Matematica
 18. Educația muzicală
 19. Psihopedagogic