O nouă perioadă a cursurilor de formare profesională continuă la UPSC „Ion Creangă”

A început o nouă perioadă a cursurilor de formare profesională continuă la UPSC „Ion Creangă” 11.03- 30.03.2019. Reforma învăţământului în Republica Moldova subliniază importanţa comutării accentului de pe latura informativă a procesului educativ spre cea formativă, ce are ca şi consecinţă armonizarea laturii cognitive a persoanei cu cea afectivă, atitudinală şi comportamentală. În acest sens, cadrele didactice formatoare, din universitate,  au scopul nu doar să informeze formabilii, ci și să dezvolte anumite abilități sociale și sisteme axiologice ferm conturate.

În grupa de formabili de la pedagogia preșcolară, împreună cu dna N. Carabet, se analizează unele provocări și probleme cu care se confruntă educatorii în procesul educativ, care necesită o abordare profesională și tact pedagogic.

Dna V. Cojocaru împreună cu managerii școlari discută despre schimbările în managementul educațional la nivelul organizării structural – informaționale.

Activitățile de formare la programul învățământ extrașcolar dna M. Vacarciuc le construiește pe educația rațional – emotivă și comportamentală.