La 29 octombrie 2021 a demarat, printr-un trening de inițiere, programul de formare profesională continuă Educația pentru media, organizat pentru cadrele didactice din treapta primară.

Programul, lansat de către Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” în colaborare cu DW Akademie în anul 2020, își propune să dezvolte competențele media ale cadrelor didactice din sistemul de învățământ primar (clasele a III-a/a IV-a), astfel încât, ulterior, profesorii să învețe elevii secretele limbajului media, să-i ajute să discearnă critic mesajele din presă și să-i îndemne să facă față avalanșei informaționale din secolul XXI.

Beneficiarii programului sunt 20 de învățători ai claselor primare din școlile urbane și rurale din toată țara – mun. Chișinău și Bălți, raioanele Soroca, Ialoveni, Șoldănești, Edineț, Fălești, Telenești, Florești etc.

Programul de formare continuă Educația pentru media este parte componentă a proiectului „Consolidarea competențelor de educație media” realizat grație parteneriatului durabil stabilit între Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” şi DW Akademie, susținut de Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania (BMZ).

Dorim succese cursanților, subliniid că „Omul care merge în ritmul vremii nu se perfecţionează. Se perfecţionează cel care merge mai repede decât vremea.” (acad. G.Moisil)