La 04 noiembrie 2021 a avut loc susținerea tezelor de (re)calificare profesională continuă la Programul Limba Franceză. (on line)

Aducem sincere mulțumiri Comisiei pentru evaluarea susținerii tezelor: 

  • Puțuntean Nina, dr.conf.-președinte
  • Sava Anastasia, coordonator program Limba Franceză
  • Usatâi Larisa,dr. conf.
  • Șchiopu Lucia, dr.conf. 
  • Zlotea Olga – membru FC 

Absolventii au avut în calitate de coordonatori ai tezelor cadre didactice universitare, specialiști de înaltă calificare Avornicesă Natalia, Sava Anastasia, Celpan-Patic Natalia

Cercetările au vizat aspecte ale didacticii limbii franceze cum ar fi: Predarea gramaticii limbii franceze prin joc; Dezvoltarea Competenței interculturale la lecția de limba franceză; Impactul metodelor euristice în predarea limbii franceze. 

Tezele au fost elaborate în conformitate cu Ghidul și Regulamentul de elaborare a tezelor de calificare.

Formabilii au prezentat rezultatele cercetărilor realizate prin experimente, răspunsuri la întrebări, făcând referință la experiența profesională. 

Aducem sincere felicitări absolvenților și succese mari în cariera profesională!