CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ

Cursuri de formare profesională continuă pentru cadrele didactice și manageriale din învățământul general

CURSURI DE RECALIFICARE

Înscrierea la cursurile de calificare profesională suplimentară și recalificare profesională

CONTACTE

Director Centru:

Formare Continuă:

Recalificare: