Modalități de înscriere la programele de formare profesională continuă:

 • prin completarea cererii atașate mai jos și depunerea actelor la sediul Centrului de Formare Continuă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, bl. IV, bir. 1 (tel. 022 358372);
 • on-line, prin completarea formularului de înscriere.

Acte necesare pentru înscriere

 1. Programe de formare profesională continuă
  • Formular de înscriere*
  • Buletinul de identitate (original şi copie)
  • Ordinul de delegare la cursurile de formare profesională continuă (semnat de managerul instituției cu sigiliul umed)
 1. Programe de calificare profesională suplimentară/recalificare profesională
  • Formular de înscriere*
  • Buletinul de identitate (original şi copie)
  • Actul de studii (original şi copie)
  • Suplimentul la diplomă (original şi copia)
  • Recomandarea managerului instituției
  • Scrisoare de motivare a candidatului
  • Copia actului ce confirmă schimbarea numelui de familie după absolvirea instituţiei
  • 2 fotografii 3×4 cm
  • Fișa de înscriere la studii (auditorului)*

 

Stimați audienți!

Pentru a eficientiza procesul de organizare a cursurilor de formare profesională continuă, diversifica oferta educațională prestată de Universitate Vă rugăm să completați chestionarele propuse mai jos.


Chestionare Formare Continuă: