Din 24 08.2020 a început eliberarea diplomelor de recalificare profesională suplimentară la Programul Pedagogie preșcolară

Cadrele didactice –educatorii din IET,  au completat eșantionul de colaboratori din IET  cu documentele cu documentele în ordine- studii superioare. Acest lucru va asigura calitatea educației copiilor de vârstă timurie, va oferi cadrelor didactice, deținătorii diplomelor de recalificare profesională suplimentară la Programul Pedagogie preșcolară să participe la atestarea cadrelor didactice, penru a obține gradele didactice.