Echipa de conducere

Ţap Elena, doctor, conf. univ.,

director Centrul de Formare Continuă

Date de contact:

tel.: +373- 22-35-83-72

e-mail: elenatap.955@gmail.com

Petrenco Liuba, doctor, conf. univ.,

şef secţie Formare continuă a cadrelor didactice şi manageriale

Date de contact:

tel.: +373 -22-24-07-28

e-mail: lpetrenco@yahoo.com 

Bulicanu Ion, lector, 

şef secţie  Educaţie complementară şi marketing

Date de contact:

tel.: +373 -22-24-07-28

e-mail: ion_bulicanu@mail.ru