Echipa de conducere

Ţap Elena, dr., conf. univ.,

director Centrul de Formare Continuă

Date de contact:

tel.:

+373 68 68 34 36;

+373 68 68 63 85

e-mail: tap.elena@upsc.md

Petrenco Liuba, dr., conf. univ.,

şef secţie Formare continuă a cadrelor didactice şi manageriale

Date de contact:

tel.: +373 -22-24-07-28

e-mail: petrenco.liuba@upsc.md

Bulicanu Ion, lector, 

şef secţie  Educaţie complementară şi marketing

Date de contact:

tel.: 

e-mail: bulicanu.ion@upsc.md