Cursurile de formare continuă realizate Online de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Stimați colegi!

Vă mulțumim că ați selectat Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, pentru a realiza cursurile de formare continuă.

Situația generată de creșterea riscului de contaminare cu virusul COVID-19 în societate, soluția pentru continuarea activităților didactice, formarea și dezvoltarea cadrelor didactice  este desfășurarea acestora exclusiv în mediul online.

Astfel, s-a identificat o soluție care îndeplinește următoarele condiții de bază:

  • Aplicațiile utilizate care vor face posibilă susținerea cursurilor online sunt disponibile, cunoscute de către cadrele didactice.
  • Sunt ușor și simplu de implementat, fără achiziția de echipamente suplimentare.
  • Suficiente pentru cadrele didactice care sunt familiarizate cu tehnologia digitală pentru susținerea cursurilor online.
  • Disponibilitatea resurselor educaționale necesare pentru ca cadrele didactice să poată dobândi într-un timp cât mai scurt cunoștințele care să le permită să susțină lecții online.

Cursurile de formare continuă realizate online de universitate, vor fi:

  1. desfășurate după masă, începând cu ora 1430, după orar bine determinat care va fi expediat de către coordonatorii programelor de formare;
  2. activitățile vor începe cu modulul D. Tehnologii Informaționale Comunicaționale, care va se va realiza în perioada 04.05. -06.05.2020;
  3. modulul A. Didactica disciplinei se va realiza în perioada 07.04. –20.05.2020;
  4. modulele: B.Psihopedagogie, C.Dezvoltarea personală, se vor realiza în perioada 21.05-30.05.2020

Vă rugăm să expediați cât mai curând la adresa formare.continua@upsc.md copia buletinului de identitate, copia ordinului de delegare la cursurile de formare pentru a include informațiile necesare în baza de date la CTICE. În mesajul expediat, concretizați programul de formare, numărul de ore solicitat, iar acele persoane care solicită 150 ore indicați buget/contract.

Cadrele didactice, care beneficiază  de  achitarea  părții a doua a cursurilor (750 lei), vor indica în mesaj, modalitatea de achitare – individual sau transfer (virament) și expediați rechizitele bancare ale instituției.

Contractele vor fi expediate prin email.

După realizarea cursurilor, când vor fi eliberate certificatele, veți prezenta bonul de achitare pentru a primi certificatul.

Cu considerațiune   E. Țap, dr. conf.,
Director  Centrul de Formare Continuă