Formare profesională continuă

Facultatea de Formare Continuă își propune ca obiectiv general organizarea și monitorizarea activităților de formare profesională continuă, în colaborare cu subdiviziunile universitare, de promovare a unor programe de formare continuă adresate cadrelor didactice şi manageriale din  instituţiile de învățământ care doresc să-și dezvolte competențele profesionale și personale, completeze studiile din domenii complementare sau să se recalifice prin reconversie profesională pentru a se integra pe piața muncii și a deveni  mai competitivi.