CONTACTE

 ŢAP ELENA, dr., conf. univ.,
Directorul Centrului de Formare Continuă

Date de contact:

Adresa: str. Ion Creangă 1, bloc 4
Chișinău, MD-2069, Republica Moldova

Email: formare.continua@upsc.md
Site web: formare.upsc.md
Facebook: Centrul de Formare Continuă 

Secretariat:

Tel.: +373- 22-35-83-72,
+373 -22-24-07-28

Email: formare.continua@upsc.md

Liuba PETRENCO, dr. conf.,

șef Secția Formare continuă a cadrelor didactice și manageriale

Date de contact:

Email: lpetrenco@yahoo.com

Tel.: +373 -22-24-07-28

Ion BULICANU, lector,

șef Secția Educație complementară și marketing

Date de contact:

Email: bulicanu.ion@upsc.md

Tel.: +373 -22-35-80-02

Carolina CALARAȘ, dr., conf. univ.,

Șef catedră Management educațional

Date de contact:

Email: catedra.management.ups@gmail.com

Tel.: +373 -22-24-07-28

Coordonatorii programelor de formare profesională continuă, recalificare/reconversie profesională

[Extinde]    [Restrânge]


* Valentina COJOCARU, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

Date de contact:

e-mail: valentinacj59@gmail.com

Tel.: +373 – 069201512, +373- 22-35-83-72


* Natalia CARABET, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ

Date de contact:

e-mail: ncarabet@yahoo.com

Tel.: +373- 079120066, +373- 22-35-83-72


* Angela TELEMAN, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

PEDAGOGIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Date de contact:

e-mail: telemanangela@gmail.com

Tel.: +373- 069342241; +373- 22-35-83-72


* Aliona ZGARDAN, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Date de contact:

e-mail: zgardan_aliona@yahoo.com

Tel.: +373- 069220623; +373- 22-35-83-72


* Liuba PETRENCO, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (instituții cu predare în limbile minorităților naționale)

Date de contact:

e-mail: lpetrenco@yahoo.com

Tel.: +373- 069345133; +373- 22-35-83-72


* ȚVIC IRINA, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

LIMBA ȘI LITERATURA RUSĂ (instituții cu predare în limba rusă)

Date de contact:

e-mail: gabriela- topor @yandex.ru

Tel.: +373- 069156257; +373- 22-35-83-72


* Gabriella TOPOR, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

LIMBA ȘI LITERATURA RUSĂ (pentru școlile naționale)

Date de contact:

e-mail: gabriela- topor @yandex.ru

Tel.: +373- 079568313; +373- 22-35-83-72


* Maria GUZUN, conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ

Date de contact:

e-mail: maria.guzun@gmail.com

Tel.: +373- 079019055; +373- 22-35-83-72


* Lucia ȘCHIOPU, dr., coordonator, program de formare profesională continuă

LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ

Date de contact:

e-mail: barbalat1@hotmail.com

Tel.: +373- 068750878; +373- 22-35-83-72


* SPATARI OLIMPIADA, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

EDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ

Date de contact:

e-mail: olimpiada123@mail.ru

Tel.: +373- 079627743; +373- 22-35-83-72


* Ana SIMAC, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

ARTE PLASTICE

Date de contact:

e-mail: anasiamc7777@gmail.com

Tel.: +373- 069189900; +373- 22-35-83-72


* Angela LISNIC, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

ISTORIE

Date de contact:

e-mail: alisnic2009@gmail.com

Tel.: +373- 069089471; +373- 22-35-83-72


* URSU VALENTINA, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

EDUCAȚIE CIVICĂ

Date de contact:

e-mail: ursuvalentina@yahoo.com

Tel.: +373- 069288623; +373- 22-35-83-72


* Gheorghi NICULIȚĂ, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

GEOGRAFIE

Date de contact:

e-mail: nicgeo@rambler.ru

Tel.: +373- 069263754; +373- 22-35-83-72


* Mariana VACARCIUC, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

ÎNVĂȚĂMÂNT EXTRAȘCOLAR

Date de contact:

e-mail: mariana_vacarciuc@mail.ru

Tel.: +373- 079041247; +373- 22-35-83-72


* Valentina OLĂRESCU, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

LOGOPEDIE

Date de contact:

e-mail: volarescu@yaho.com

Tel.: +373- 079515497; +373- 22-35-83-72


* Victoria MAXIMCIUC, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

Date de contact:

e-mail: vmaximciuc@gmail.com

Tel.: +373- 068635828; +373- 22-35-83-72