Centrul de

Formare Continuă

Adresa:

Adresa: str. Ion Creangă 1, bloc 4
Chișinău, MD-2069, Republica Moldova

Director Centru:

  • Mob:+373 60 951 789;
  • E-mail: tap.elena@upsc.md

Call-Centru:

Formare Continuă:

  • Mob:+373 68 683 436;
  • Mob:+373 68 686 385
  • E-mail: formare.continua@upsc.md

Recalificare:

  • Mob:+373 60 951 756
  • E-mail: recalificare@upsc.md

Facebook: Centrul de Formare Continuă 

Coordonatorii programelor de formare profesională continuă, recalificare/reconversie profesională

[Extinde]    [Restrânge]

 


* ȚAP Elena, dr., conf.univ.,; coordonator, program de formare profesională continuă

Management educațional

Date de contact:

e-mail: tap.elena@upsc.md

Tel.: 069-29-69-38


* Natalia CARABET, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ

Date de contact:

e-mail: ncarabet@yahoo.com

Tel.: +373- 079120066, +373- 22-35-83-72


* Angela TELEMAN, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

PEDAGOGIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Date de contact:

e-mail: telemanangela@gmail.com

Tel.: +373- 069342241; +373- 22-35-83-72


* Liuba PETRENCO, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (instituții cu predare în limbile minorităților naționale)

Date de contact:

e-mail: lpetrenco@yahoo.com

Tel.: +373- 069345133; +373- 22-35-83-72


* ȚVIC IRINA, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

LIMBA ȘI LITERATURA RUSĂ (instituții cu predare în limba rusă)

Date de contact:

e-mail: gabriela- topor @yandex.ru

Tel.: +373- 069156257; +373- 22-35-83-72


* Gabriella TOPOR, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

LIMBA ȘI LITERATURA RUSĂ (pentru școlile naționale)

Date de contact:

e-mail: gabriela- topor @yandex.ru

Tel.: +373- 079568313; +373- 22-35-83-72


* Maria GUZUN, conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ

Date de contact:

e-mail: maria.guzun@gmail.com

Tel.: +373- 079019055; +373- 22-35-83-72


* Lucia ȘCHIOPU, dr., coordonator, program de formare profesională continuă

LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ

Date de contact:

e-mail: barbalat1@hotmail.com

Tel.: +373- 068750878; +373- 22-35-83-72


* Ana SIMAC, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

ARTE PLASTICE

Date de contact:

e-mail: anasiamc7777@gmail.com

Tel.: +373- 069189900; +373- 22-35-83-72


* Angela LISNIC, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

ISTORIE

Date de contact:

e-mail: alisnic2009@gmail.com

Tel.: +373- 069089471; +373- 22-35-83-72


* URSU VALENTINA, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

EDUCAȚIE CIVICĂ

Date de contact:

e-mail: ursuvalentina@yahoo.com

Tel.: +373- 069288623; +373- 22-35-83-72


* Gheorghi NICULIȚĂ, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

GEOGRAFIE

Date de contact:

e-mail: nicgeo@rambler.ru

Tel.: +373- 069263754; +373- 22-35-83-72


* Mariana VACARCIUC, dr. conf.univ.; coordonator, program de formare profesională continuă

ÎNVĂȚĂMÂNT EXTRAȘCOLAR

Date de contact:

e-mail: mariana_vacarciuc@mail.ru

Tel.: +373- 079041247; +373- 22-35-83-72


* MIHAILOV Veronica, lector universitar; coordonator, program de formare profesională continuă

Modulul B (Psihopedagogie); C (TIC); D (Brading profesional)

Date de contact:

e-mail:mihailov.veronica@upsc.md

Tel.: 069-36-26-21