Confirmare pentru Formare Continuă cu achitarea de la buget

Urmare a prezentării ofertei și devizului de cheltuieli pentru calculul costului per formabil necesar în vederea încheierii contractelor de prestări servicii, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării vine cu anumite obiecții.
La planificarea resurselor bugetare care au fost alocate pentru formarea continuă a cadrelor didactice a fost făcută o analiză reieșind din numărul de cadre didactice care au nevoie de stagii de formare continuă în anul 2019, dar și dintr-o analiză a costurilor.

Pentru mai multe informații accesați AICI.