Conferința științifică internațională INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL

În perioada 26 – 28 septembrie 2019 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, a găzduit lucrările Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Interdisciplinaritate şi dialog multicultural”. La lucrările forului ştiinţific au participat activ cadrele didactice şi managerii din instituţiile de învăţământ general din întreaga republică.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Centrul de Formare Continuă apreciază înalt implicarea activă în lucrările Conferinţei a partenerilor noştri educaţionali, care au demonstrat, prin comunicări şi participări interactive, deschidere spre noi colaborări.

Ţinem mult la experienţa şi implicarea dvs. şi vă invităm să participaţi la următoarele activităţi ştiinţifice organizate în cadrul UPS „Ion Creangă”.