Cine îndrăznește să îi învețe pe alții nu trebuie să înceteze niciodată să învețe el însuși.

Luni, 10 august 2020, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” va începe instruirea online a cadrelor didactice din învățământul general la peste 25 de programe de formare profesională continuă.

Pentru o organizare ireproșabilă a activităților, Centrul de Formare Continuă universitar, condus de dr., conf., Elena Țap, a organizat o ședință de lucru cu responsabilii de programe, unde a fost menționat rolul deosebit al profesorului școlar, cel de a găsi cele mai clare, eficiente, atractive, antrenante şi variate modalităţi de a comunica cu elevii.

Activitățile formatorilor, antrenați în instruirea cadrelor didactice școlare, vor fi îndreptate spre rezolvarea subiectelor actuale ale învățământului general, vor include abordări originale de probleme didactice prin utilizarea procedeelor, soluţiilor şi metodelor care asigură muncii didactice randament maxim şi se dovedesc a fi cele mai eficiente şi utile.