Conferința națională cu participare internațională: Educația din perspectiva conceptului “Clasa Viitorului”

Conferința națională cu participare internațională: EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA CONCEPTULUI CLASA VIITORULUI

National scientific conference with international participation (NSCIP): ”EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FUTURE CLASSROOM CONCEPT”

Vineri, 27 noiembrie 2020, ora: 09:30  – 16:00 – Online, Platforma ZOOM

  Friday, 27th November 2020, at 09:30 – 16:00,  ONLINE ON ZOOM

STIMAȚI COLEGI, DISTINSE COLEGE!

 • Doriți să aflați cum tehnologiile inovative vă pot îmbunătățiți viața cotidiană?
 • Doriți să cunoașteți avantajele educației din perspectiva conceptului CLASEI VIITORULUI?

Vă invităm să participați la Conferința Științifică Națională cu Participare Internațională (NSCIP): „EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA CONCEPTULUI CLASA VIITORULUI”, parte a Proiectului Științific Național „Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din perspectiva conceptului Clasa Viitorului”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Pentru ÎNSCRIERI la eveniment, vă rugăm să accesați link-ul: AICI

Data limită a înregistrării 23 noiembrie 2020

Vă puteți împărtăși /îmbogăți experiența în secțiunile:

 1. Abordarea creativă a predării, învățării, evaluării în învățământul preuniversitar prin intermediul tehnologiilor inovative. Idei și soluții.
 2. Adaptarea învățământului universitar la condițiile actuale prin implementarea tehnologiilor inovative. Dificultăți și realizări.
 3. Facilitarea organizării formării continue a cadrelor didactice prin intermediul Clasei viitorului. Avantaje și perspective.
 4. Impactul tehnologiilor inovative asupra vieții cotidiene. Avantaje/dezavantaje.

PROGRAMUL CONFERINȚEI

EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA CONCEPTULUI CLASA VIITORULUI  – ONLINE, ZOOM

 9:00 – 9:30 ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR

9:30 – 09:45 CUVÂNT DE SALUT

09:45 – 11:00 ȘEDINȚA PLENARĂ A CONFERINȚEI

11:00 –11:15 ÎNREGISTRAREA ÎN SECȚII

11:15 –13:00 LUCRU ÎN SECȚII

13:00 – 13:30 PAUZA DE MASĂ

13:30 – 13:45 ÎNREGISTRAREA LA WORKSHOP

13:45 – 14:05 WORKSHOP ”UTILIZAREA MATERIALELOR AUTENTICE ÎN PREDARE”

14:05 – 14:15 ÎNREGISTRAREA ÎN FOCUS GRUP

 1. Realizarea învățării integrate cu utilizarea instrumentelor și resurselor digitale în clasele primare
 2. Abordarea integrată a învățării prin educația STEM /STEAM
 3. Utilizarea echipamentelor digitale în activitatea investigațională
 4. Tehnologii inovative în formarea-dezvoltarea personală
 5. Integrarea resurselor educaționale digitale online în dezvoltarea competenței de comunicare. Aria curriculară Limbă și Comunicare (limba engleză, limba română)

14:15 – 15:30 LUCRĂRILE FOCUS GRUP-URILOR

15:30- 16:00  ȘEDINȚA DE TOTALIZARE A CONFERINȚEI

Cursuri de formare profesională continuă la distanță pentru cadrele didactice și manageriale din învățământul general

Perioada 02.11.2020 — 27.11.2020

 • Managementul educațional
 • Educație timpurie / Învățământ preșcolar
 • Educație civică / Educație pentru societate
 • Istorie
 • Geografie
 • Informatică
 • Asistență socială
 • Educație muzicală
 • Învățământ complementar
 • Educație fizică
 • Educație plastică
 • Educație tehnologică
 • Psihologie
 • Învățământ special integrat SAP
 • Logopedie

Perioada 23.11.2020 — 18.12.2020

 • Managementul educațional
 • Pedagogia în învățământul primar
 • Limba și literatura română
 • Limba și literatura rusă
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Limba germană
 • Limba bulgară

Pagina de înregistrare online: https://formare.upsc.md/oferta-de-programe/inscriere-online/  

 

În atenția profesorilor de limba și literatura română.

Stimați profesori,

Catedra Limbă și comunicarem Centrul de Formare Continuă a UPS “Ion Creangă” vă invită joim 22 octombrie 2020, ora 14:00 la un webinar metodico-didactic, în cadrul caruia vom discuta despre:

Valorificarea textului literar și nonliterar din perspectiva curriculumului 2019.(Iulia Iordăchescu, grad didactic superior)

Dezvoltarea competenței de comunicare prin lecturi particulare și ateliere de lectură. ( Lucia Costru, grad didactic 1)

!!! Pentru a participa la webinar, vă rugăm să completați formularul AICI.

IMPORTANT:

 • Participanții li se vor elibera certificate.
 • Numărul de locuri este limitat.
 • Persoanele înregistrate vor primi link-ul de participare.

 

 

Programul de formare continuă Educaţia pentru media în cadrul UPS „Ion Creangă”

📚 #CJI susține eforturile tuturor celor care promovează gândirea critică și dezvoltarea competențelor media.
🏫 Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău lansează programul de formare continuă Educaţia pentru media şi invită profesorii care predau la treapta de gimnaziu şi liceu să urmeze acest nou program de instruire, care se va baza pe curricula şi manualele şcolare elaborate de Centrul pentru Jurnalism Independent. Ulterior, cadrele didactice vor avea posibilitatea să predea disciplina opţională Educaţie pentru media în şcoală.
🔍 Aflați mai multe despre formarea continuă, accesând: http://bit.ly/formarecontinuaEpM
DW Akademie Europe and Central Asia
#educatiemedia

Bine ați venit la Programul de formare continuă Educația pentru media.

Programul este parte componentă a  Proiectului Consolidarea competențelor în domeniul educației pentru media în Republica Moldovarealizat grație parteneriatului durabil stabilit între Universitate și Academia DW, susținut de Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania.

Scopul programului Educația pentru media este dezvoltarea competenței media a cadrelor didactice, precum și a altor competențelor profesionale și personale, în vederea alfabetizării mediatice a educabililor din instituțiile de învățământ general, treapta gimnazială și liceală.

Publicul-țintă îl constituie cadrele didactice din învățământul general, treapta gimnazială și liceală.

Pentru înregistrare accesați AICI.

 

Stimate cadre didactice din educație timpurie!

Bine ați venit la programul de reconversie profesională Pedagogie preșcolară!

Pe parcursul anului de studii 2020 – 2021 ne vom întâlni cu dumneavoastră pentru a ne împărtășii cunoștințele, experiențele cadrului didactic din pedagogia preșcolară, necesare pentru realizarea activităților didactice de calitate.

În perioada 05.10 – 18.10.2020 se vor desfășura activitățile didactice la  Programul de reconversie profesională (recalificare) PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ.  Ținând cont de situația creată și condiționată de virusul nou COVID -19, prima sesiune se va desfășura online, conform orarului stabilit pentru fiecare grupă.

Programul de reconversie profesională (recalificare) Pedagogie Preșcolară va fi asigurat de cadrele didactice din cadrul UPSC, Catedra Pedagogie Preșcolară, Educației Fizică și Dans, specialiști în educația timpurie, teoreticieni și practicieni, persoane cu grade științifice și didactice.


Pentru a vizualiza orarul accesați AICI.

Pentru a accesa sesiunea online accesați  AICI.