Cursuri de formare profesională continuă la distanță pentru cadrele didactice și manageriale din învățământul general

Perioada 04.10.2021 — 30.10.2021

 • Managementul educațional;
 • Pedagogie în învățământul primar;
 • Limba română (şcolă naţională);
 • Limba și literatura română (școli alolingve);
 • Limba și literatura rusă (şcoala naţională);
 • Limba și literatura rusă (școala rusă);
 • Limba și literatura franceză;
 • Limba și literatura engleză;
 • Istorie;
 • Logopedie;
 • Învățământ special și integrat SAP.

NOTĂ: Înscrierea se face online prin completarea formularului de înregistrare.

Pagina de înregistrare online: https://formare.upsc.md/oferta-de-programe/inscriere-online/

Consultații:

 

Cursuri de formare profesională continuă la distanță pentru cadrele didactice și manageriale din învățământul general

Perioada 13.09.2021 — 09.10.2021

 • Managementul educațional;
 • Pedagogie preșcolară;
 • Educație civică / Educație pentru societate;
 • Geografie;
 • Arte plastice;
 • Educație tehnologică;
 • Învățământ extrașcolar;

NOTĂ: Înscrierea se face online prin completarea formularului de înregistrare.

Pagina de înregistrare online: https://formare.upsc.md/oferta-de-programe/inscriere-online/

Model ORDIN de delegrare accesați AICI

Consultații:

 

Se anunță înmatricularea la cursurile de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul general

 • Centrul de Formare Continuă anunță înscrierea la cursurile de calificare profesională suplimentară și recalificare profesională, pentru anul de studii 2021 -2022, la următoarele programe de studii:
  • Calificare profesională suplimentară la studiile superioare (1800 ore -60 credite)– pentru absolvenții care au finalizat domeniul Științe ale Educației – dar activează la altă specialitate, perioada studiilor – 1 an;
  • Recalificare ( 3600 ore -120 credite),  pentru candidații care au finalizat alt domeniu de studii, dar vor activa ca cadru didactic, perioada studiilor -2 ani;
 • Cursurile se vor încheia cu susținerea tezei de calificare/recalificare profesională.
 • Studiile sunt cu plată. Achitarea se efectuează la prezentarea actelor de înscriere. Se acceptă plata în rate.
 • Pentru completarea dosarului solicitanții vor prezenta următoarele acte:
  • Copia buletinului de identitate;
  • Copia diplomei de licență;
  • 2 poze 3×4.
 • Pentru verificarea veridicității copiilor, se vor prezenta și documentele în original.
 • Actele pot fi depuse și la adresa: str. Ion Creangă 1, bloc 4, birou 7. Program de lucru: 8.00 – 16.30.
 • Consultații la telefoanele mobile +37368683436;   +37368686385  sau la adresa formare.continua@upsc.md

Pentru înscriere ONLINE accesați AICI

 

Cursuri de formare profesională continuă la distanță pentru cadrele didactice și manageriale din învățământul general

Perioada 02.08.2021 — 26.08.2021

 • Managementul educațional;
 • Pedagogie preșcolară;
 • Pedagogie în învățământul primar;
 • Limba română (şcolă naţională);
 • Limba și literatura română (școli alolingve);
 • Limba și literatura rusă (şcoala naţională);
 • Limba și literatura rusă (școala rusă);
 • Limba și literatura franceză;
 • Limba și literatura engleză;
 • Istorie;
 • Educație civică / Educație pentru societate;
 • Geografie;
 • Arte plastice;
 • Educație tehnologică;
 • Învățământ extrașcolar;
 • Logopedie;
 • Învățământ special și integrat SAP.

NOTĂ: Înscrierea se face online prin completarea formularului de înregistrare.

Pagina de înregistrare online: https://formare.upsc.md/oferta-de-programe/inscriere-online/

Consultații:

 

Seminar metodologic cu tema: Curriculumul 2019 în acțiune. Implementare. Probleme. Soluții.

Facultatea de Filologie și Istorie, Catedra de Limba și Literatura română  în colaborare cu

Centrul de Formare Continuă al UPS „Ion Creangă

organizează în data de 27 martie 2021, la orele 10.00 -14.00,

un seminar metodologic cu tema:

Curriculumul  2019 în acțiune. Implementare. Probleme. Soluții.

Seminar online  cu participarea profesorilor din Republica Moldova și România.

Pentru înregistrare accesați AICI.

În agenda seminarului:

Poeții nu mor. Ei se ridică la cer și ne veghează –

Moment  literar prezentat de studenții de la facultate în memoriam regretatului poet Nicolae Dabija.

Cuvânt de salut, Decanul Facultății de Filolgie și Istorie, conf. universitar dr. Gabriella Topor.

 1. Ce cărți citesc elevii azi sau despre procesul literar contemporan, doctor habilitat, Directorul Institului de Filologie al AȘM Nina Corcinschi
 2. Didactica basmului. Strategii de predare și învățare a basmului, conf. universitar dr. Oxana Gherman
 3. Despre poezia cunoscută și mai puțin cunoscută, Alexandru Matei, profesor, Universitatea Transilvania”, Brașov, România
 4. Formarea competenței de lectură la elevi, univ. dr. Aliona Zgardan-Crudu
 5. Noi perspective ale evaluării, Viorica Bolocan, profesor grad didactic superior, dr. în pedagogie
 6. Profesori de succes – atestare fără stres, conf.universitar dr. Mariana Marin, Președinte la AGIRoMd (Asociația Generală a Învățătorilor).

 

Cuvând de încheiere, Liubovi Cibotaru, lector universitar.

Programul de formare continuă – Studii de piaţă

Cea mai grea sarcină a ştiinţelor economice contemporane este definirea problemei, din cauza unor trăsături tot mai distinse ale economiei mondiale: volatilitatea, incertitudinea, complexitatea şi ambiguitatea (VICA). Acestea luate la un loc constituie Studiile de Piaţă (SP) ca ştiinţă, efectiv inevitabilă pentru o afacere de succes. SP ajută la elaborarea şi interpretarea datelor primare pentru o cercetare a pieţei, precum şi abilităţilor de obţinere şi analiză a datelor secundare, şi datelor de „inteligenţă”, pentru testarea şi creşterea siguranţei luării deciziilor. La sfârșitul programului de formare profesională continuă, formabilii vor fi capabili să:

 • recunoască legăturile dintre SP şi alte ştiinţe, cum ar fi marketingul, realitățile economice din trecut și prezent, politicile și noutățile științifice în domeniu;
 • identifice și utilizeze diverse forme de dovezi pentru luarea deciziilor;
 • afle mai multe despre personalități, care au contribuit la dezvoltarea SP ca știință distinctă şi studii de caz;
 • analizeze principalele teorii și tipuri de SP și să evalueze impactul produselor studiilor de piaţă asupra șanselor de obținere a avantajelor comparative/internaţionale;
 • posede capacitatea de a evalua calitatea informațiilor pentru luarea deciziilor, de a se implica în acest proces și, să
 • demonstreze competențe în utilizarea abilităților de cercetare și analiză necesare pentru dezvoltarea unei companii și/sau a unei instituții publice.

Pentru înscriere accesați AICI.