Seminar metodologic cu tema: Curriculumul 2019 în acțiune. Implementare. Probleme. Soluții.

Facultatea de Filologie și Istorie, Catedra de Limba și Literatura română  în colaborare cu

Centrul de Formare Continuă al UPS „Ion Creangă

organizează în data de 27 martie 2021, la orele 10.00 -14.00,

un seminar metodologic cu tema:

Curriculumul  2019 în acțiune. Implementare. Probleme. Soluții.

Seminar online  cu participarea profesorilor din Republica Moldova și România.

Pentru înregistrare accesați AICI.

În agenda seminarului:

Poeții nu mor. Ei se ridică la cer și ne veghează –

Moment  literar prezentat de studenții de la facultate în memoriam regretatului poet Nicolae Dabija.

Cuvânt de salut, Decanul Facultății de Filolgie și Istorie, conf. universitar dr. Gabriella Topor.

 1. Ce cărți citesc elevii azi sau despre procesul literar contemporan, doctor habilitat, Directorul Institului de Filologie al AȘM Nina Corcinschi
 2. Didactica basmului. Strategii de predare și învățare a basmului, conf. universitar dr. Oxana Gherman
 3. Despre poezia cunoscută și mai puțin cunoscută, Alexandru Matei, profesor, Universitatea Transilvania”, Brașov, România
 4. Formarea competenței de lectură la elevi, univ. dr. Aliona Zgardan-Crudu
 5. Noi perspective ale evaluării, Viorica Bolocan, profesor grad didactic superior, dr. în pedagogie
 6. Profesori de succes – atestare fără stres, conf.universitar dr. Mariana Marin, Președinte la AGIRoMd (Asociația Generală a Învățătorilor).

 

Cuvând de încheiere, Liubovi Cibotaru, lector universitar.

Programul de formare continuă – Studii de piaţă

Cea mai grea sarcină a ştiinţelor economice contemporane este definirea problemei, din cauza unor trăsături tot mai distinse ale economiei mondiale: volatilitatea, incertitudinea, complexitatea şi ambiguitatea (VICA). Acestea luate la un loc constituie Studiile de Piaţă (SP) ca ştiinţă, efectiv inevitabilă pentru o afacere de succes. SP ajută la elaborarea şi interpretarea datelor primare pentru o cercetare a pieţei, precum şi abilităţilor de obţinere şi analiză a datelor secundare, şi datelor de „inteligenţă”, pentru testarea şi creşterea siguranţei luării deciziilor. La sfârșitul programului de formare profesională continuă, formabilii vor fi capabili să:

 • recunoască legăturile dintre SP şi alte ştiinţe, cum ar fi marketingul, realitățile economice din trecut și prezent, politicile și noutățile științifice în domeniu;
 • identifice și utilizeze diverse forme de dovezi pentru luarea deciziilor;
 • afle mai multe despre personalități, care au contribuit la dezvoltarea SP ca știință distinctă şi studii de caz;
 • analizeze principalele teorii și tipuri de SP și să evalueze impactul produselor studiilor de piaţă asupra șanselor de obținere a avantajelor comparative/internaţionale;
 • posede capacitatea de a evalua calitatea informațiilor pentru luarea deciziilor, de a se implica în acest proces și, să
 • demonstreze competențe în utilizarea abilităților de cercetare și analiză necesare pentru dezvoltarea unei companii și/sau a unei instituții publice.

Pentru înscriere accesați AICI.

Programul de formare continuă – Marketing Global

Economia contemporană este caracterizată de trăsături noi, cum ar fi „economia nouă”, „economia cunoaşterii”, „economia proprietăţii intelectuale”, „economie intangibilă” ş.a., fiind într-o interdependenţă strânsă, cu nevoi mai avansate de formare a abilităţilor optime de gestiune a unei afaceri pentru succes durabil; pentru gestiunea situaţiilor „în derivă”, de la obiectivele iniţiale.

Cursul de Marketing Global ajută la conștientizarea lumii contemporane prin optica puterii economice de negociere în dimensiuni globale, prin formarea de cunoștințe şi abilităţi cu privire la forţele economice care determină circuitul de mărfuri de nivel global, abilitatea de a identifica și de a reuni datele relevante din conţinut prin analogii şi gândire corelativă, abilități de judecată asupra datelor nerelevante, capacităţi de a face deducţii, etc.

Acestea sunt mult mai uşor realizabile prin cunoaşterea legăturilor dintre Marketing Global cu alte ştiinţe economice şi aspectele aplicabilităţii.

Finalităţile cursului de Marketing Global vor fi abilităţi de:

 • identificare și utilizare a diverselor forme de dovezi: scrise,orale și vizuale, pentru luarea deciziilor;
 • înțelegerea materialului de bază, analiza principalelor teorii și tipuri de Marketing Global și evaluarea impactului acestora supra şanselor de succes;
 • înțelegerea numeroaselor școli de gândire economică – deseori conflictuale – sub aspectul marketingului, pentru facilitarea abilităţilor deductive şi decizionale;
 • obținerea de informații despre ipoteze, posibilități și limitări ale fiecărei teorii sau model; evaluarea utilităţii unor practici specifice; inspiraţia unei culturi antreprenoriale critice, analitice, flexibile și creative.

Pentru înscriere accesați AICI.

Continuăm înregistrarea la programul de formare continuă Educația pentru media

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în colaborare cu DW Akademie, lansează programul de formare continuă Educația pentru media și invită profesorii care predau la treapta primară să urmeze acest nou program de instruire. Ulterior, cadrele didactice vor avea posibilitatea să predea disciplina opțională Educație pentru media în școală.

Cursul își propune să dezvolte competențele media ale cadrelor didactice din sistemul de învățământ primar (clasele a III-a/a IV-a), astfel încât, ulterior, profesorii să învețe elevii secretele limbajului media, să-i ajute să discearnă critic mesajele din presă și să-i îndemne să facă față avalanșei informaționale din secolul XXI.

Programul de formare continuă se va desfășura în format online, pe platforma Moodle, și va avea o durată de patru săptămâni. Acesta se va baza pe curricula și manualele școlare elaborate de Centrul pentru Jurnalism Independent, autoare fiind Loretta Handrabura și Natalia Grîu, aprobate de Consiliul Național pentru Curriculum din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Programul este structurat în patru module:

 1. Educația pentru media: context valoric și impact social;
 2. Informația media: calitate, veridicitate și diversitate;
 3. Efectele mediului virtual: avantaje și riscuri;
 4. Noile media în viața copiilor.

Cursul va fi susținut de Elena Țap, dr. în pedagogie, conf. univ., UPS „Ion Creangă”; Svetlana Dermenji, dr. în pedagogie, conf. univ., UPS „Ion Creangă”; Natalia Carabet, dr. în pedagogie, conf. univ., UPS „Ion Creangă”; Ion Bulicanu, Șef  Secție Instruire Complementară și Marketing, CFC,  UPS „Ion Creangă”.

Programul de formare continuă are o durată de 90 de ore, dintre care 24 de ore reprezintă instruire, iar 66 de ore – lucru individual. Forma de evaluare finală se va realiza în baza unui proiect individual. La final, profesorii vor primi un certificat cu trei credite și vor avea posibilitatea să predea disciplina opțională Educație pentru media începând cu următorul an de studii – 2021-2022.

Profesorii de clasele primare care doresc să participe la programul de formare continuă Educația pentru media, implementat de Universitatea „Ion Creangă”, se pot înscrie la curs până pe data de 22 februarie 2021. Instruirea va avea loc în luna martie 2021.

Modul de înscriere la program: Completați formularul de înregistrare accesând acest link https://forms.gle/EYNfDZ2QJ7yNGtBD6

 • Telefon de contact: 0692 96 938, Elena Țap.
 • Email: formare.continua@upsc.md

Programul de formare continuă Educația pentru media este parte componentă a proiectului „Consolidarea competențelor de educație media” realizat grație parteneriatului durabil stabilit între Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” şi DW Academie, susținut de Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania (BMZ).

Webinar Metode și instrumente de evaluare cu Moodle

Vă invităm la o serie de trei webinarii tematice: Testul în Moodle, Sarcina de lucru, Catalogul de note.

Webinarii dedicate mediului universitar.

 • Participarea la webinarii se face prin crearea unui cont în platforma UniNet la adresa www.uninet.md
 • Webinariile se vor desfășura prin serviciul Zoom integrat în Moodle
 • Durata unui webinar este de 2 ore
 • Webinarul este recomandat utilizatorilor cu rol de administrator sau profesor într-o platformă Moodle
 • Versiunea platformei este Moodle 3.10

După participarea la cele trei webinarii se vor obține cunoștințe și abilități de gestionare a: testului, sarcinii de lucru, catalogului de note și se va primi pe email un certificate de participare.

Se vor utiliza următoarele instrumente din Moodle:

 • Sondaj – pentru colectarea și agregarea unor informații despre participanți
 • Prezență – pentru efectuarea prezenței participanților
 • Test – pentru crearea testelor grilă, evaluarea cunoștințelor
 • Sarcină de lucru – pentru colectarea portofoliilor participanților, evaluarea cunoștințelor
 • Catalog de note – pentru agregarea notelor din activitățile de evaluare
 • Chestionar – pentru colectarea feedback aplicat participanților după participarea la webinarii
 • Certificat – pentru eliberarea unui certificat de participare la webinarii.

Pentru mai multe detalii accesați AICI.

Formator: Cosmin HERMAN, contact@uninet.md, expert Moodle
https://uninet.md

Programul de formare continuă Educația pentru media pentru profesorii care predau la treapta primară

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în colaborare cu DW Akademie, lansează programul de formare continuă Educația pentru media și invită profesorii care predau la treapta primară să urmeze acest nou program de instruire. Ulterior, cadrele didactice vor avea posibilitatea să predea disciplina opțională Educație pentru media în școală.

Cursul își propune să dezvolte competențele media ale cadrelor didactice din sistemul de învățământ primar (clasele a III-a/a IV-a), astfel încât, ulterior, profesorii să învețe elevii secretele limbajului media, să-i ajute să discearnă critic mesajele din presă și să-i îndemne să facă față avalanșei informaționale din secolul XXI.

Programul de formare continuă se va desfășura în format online, pe platforma Moodle, și va avea o durată de patru săptămâni. Acesta se va baza pe curricula și manualele școlare elaborate de Centrul pentru Jurnalism Independent, autoare fiind Loretta Handrabura și Natalia Grîu, aprobate de Consiliul Național pentru Curriculum din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Programul este structurat în patru module:

 1. Educația pentru media: context valoric și impact social;
 2. Informația media: calitate, veridicitate și diversitate;
 3. Efectele mediului virtual: avantaje și riscuri;
 4. Noile media în viața copiilor.

Cursul va fi susținut de Elena Țap, dr. în pedagogie, conf. univ., UPS „Ion Creangă”; Svetlana Dermenji, dr. în pedagogie, conf. univ., UPS „Ion Creangă”; Natalia Carabet, dr. în pedagogie, conf. univ., UPS „Ion Creangă”; Ion Bulicanu, Șef  Secție Instruire Complementară și Marketing, CFC,  UPS „Ion Creangă”.

Programul de formare continuă are o durată de 90 de ore, dintre care 24 de ore reprezintă instruire, iar 66 de ore – lucru individual. Forma de evaluare finală se va realiza în baza unui proiect individual. La final, profesorii vor primi un certificat cu trei credite și vor avea posibilitatea să predea disciplina opțională Educație pentru media începând cu următorul an de studii – 2021-2022.

Profesorii de clasele primare care doresc să participe la programul de formare continuă Educația pentru media, implementat de Universitatea „Ion Creangă”, se pot înscrie la curs până pe data de 14 februarie 2021. Instruirea va avea loc în luna martie 2021.

Modul de înscriere la program: Completați formularul de înregistrare accesând acest link https://forms.gle/EYNfDZ2QJ7yNGtBD6

 • Telefon de contact: 0692 96 938, Elena Țap.
 • Email: formare.continua@upsc.md

Programul de formare continuă Educația pentru media este parte componentă a proiectului „Consolidarea competențelor de educație media” realizat grație parteneriatului durabil stabilit între Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” şi DW Academie, susținut de Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania (BMZ).