Seminar metodologic de familiarizare a cadrelor didactice preșcolare și preuniversitare cu resursele informaționale cu genericul: Publicațiile profesorului tău

La 11.11.2019 Biblioteca Universității Pedagogice „Ion Creangă”, Sala de lectură, în parteneriat cu Centrul Formare Continuă au desfășurat un seminar metodologic de familiarizare a cadrelor didactice preșcolare și preuniversitare cu resursele informaționale cu genericul: Publicațiile profesorului tău.
La această activitate au participat formabilii la Programele: Pedagogie preșcolară (responsabil Carabet Natalia, dr., conf.univ.) și Educație muzicală și extracurriculară (responsabil Vacarciuc Mariana, dr., conf.univ.).

Mulțumim angajaților Bibliotecii UPSC pentru:

 • expoziția de carte,
 • familiarizarea cursanților cu potențialul științific al cadrelor didactice universitare,
 • accesul la cercetarea științifică universitară prin Repozitoriul Instituțional – DIR SPU,
 • instruirea cu privire la completarea referințelor bibliografice în Rapoartele de atestare elaborate.

Resurse informaționale în sprijinul formării continue și recalificării a cadrelor didactice

La 30 septembrie 2019 Biblioteca Universității Pedagogice „Ion Creangă”, Sala de lectură în parteneriat cu Centrul Formare Continuă au desfășurat

 1. Trainingul: Resurse informaționale in sprijinul formării continue (perfecționarea) cadrelor didactice
 2. Trainingul: Resurse informaționale in sprijinul formării continue – re(calificării) profesionale suplimentare a cadrelor didactice, program de studiu Pedagogie Preșcolară și elaborării tezelor de calificare profesională.

În cadrul training-ului au fost abordate următoarele subiecte:

 • Familiarizarea cu potențialul științific al cadrelor didactice universitare.
 • Valorificarea potențialului didactic și științific al cadrelor didactice universitare.
 • Accesul la cercetarea științifică universitară prin Repozitoriul Instituțional – DIR SPU.
 • Biblioteca Electronică – suport suplimentar pentru studiu și cercetare.
 • Catalogul partajat Primo: modalităţi şi posibilităţi de căutare.
 • Elaborarea referințelor bibliografice pentru cercetările realizate.

În cadrul activității, formabilii au luat cunoștință cu posibilitățile de studiu și cercetare oferite de Biblioteca Științifică, au fost inițiați în utilizarea resurselor informaționale. Lucrările training-ului au demarat cu prezentarea expoziției „Cunoaște publicațiile profesorului tău”, unde au fost expuse lucrările profesorilor catedrei Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans,. Activitatea a fost ghidată de dr. conf. universitar Carabet Natalia.

 

Conferința științifică internațională INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL

În perioada 26 – 28 septembrie 2019 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, a găzduit lucrările Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Interdisciplinaritate şi dialog multicultural”. La lucrările forului ştiinţific au participat activ cadrele didactice şi managerii din instituţiile de învăţământ general din întreaga republică.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Centrul de Formare Continuă apreciază înalt implicarea activă în lucrările Conferinţei a partenerilor noştri educaţionali, care au demonstrat, prin comunicări şi participări interactive, deschidere spre noi colaborări.

Ţinem mult la experienţa şi implicarea dvs. şi vă invităm să participaţi la următoarele activităţi ştiinţifice organizate în cadrul UPS „Ion Creangă”.

Nu rata oportunitatea minunată de a te înregistra la Investment Game 2019

SSE Riga Investment Game

Nu rata oportunitatea minunată de a te înregistra la Investment Game 2019 organizat de Fondul de Investiții din Stockholm School of Economics la Riga și a câștiga 2000 de euro, dar și alte premii de valoare.Jocul le oferă participanților din întreaga lume oportunitatea de a construi și îmbunătăți abilitățile lor de investiții sau analiză financiară și le oferă șansa de a concura pentru premii substanțiale în valoare de 2000 euro. Oricine poate să se înscrie la competiție, indiferent de vârstă. Pentru a participa, poți să te înregistrezi gratuit AICI.

Scopul competiției este de a permite participanților să-și aplice cunoștințele în short-term trading pe bursa de valori și de a utiliza instrumente financiare complexe. Aveți posibilitatea de a folosi toate instrumentele disponibile în prezent. Participanții pot utiliza stocuri, ETF-uri, forex, futures, CFD-uri pe acțiuni, CFD-uri pe mărfuri, petrol și altele.După înregistrare, fiecare participant va avea parte de o experiență practică, gestionând un portofoliu virtual în sumă de 100 000 de euro pentru a concura într-o piață reală de acțiuni având la dispoziție toate instrumentele financiare.

Înregistrarea e deschisă până pe data de 11 Martie 2019

Competiția include două runde: calificarea și Marea Finală:

 • Runda de calificare durează de la 11 Martie până la 1 Aprilie
 • Mara Finală durează de la 1 Aprilie până la 26 Aprilie

Mai multe detalii despre concurs puteți găsi accesând  www.invest-game.com

Break into the world of Finance!
Cu respect,
The Stockholm School of Economics in Riga Investment Fund

Masa rotundă „Consilierea familiei și managementul educațional în contextul pedagogiei postmoderne”

Centrul de consiliere pentru autoeficiență și consiliere

familiei în colaborare cu Facultatea Formare Continuă,

 invită cadrele didactice și manageriale, studenții și masteranzii,

 sâmbătă, 31 martie 2018, ora 10³º, sala 3, bl. IV

la masa rotundă:

Consilierea familiei și managementul educațional

în contextul pedagogiei postmoderne

(6 ore teoretico-practice)

Formator: Cuznețov Larisa, dr. hab, prof. univ.

La finalul activității persoanele implicate vor primi certificate de participare!