Susținerea online a tezelor de calificare profesională suplimentară la specialitatea „Muzica”

UN PAS ÎNAINTE

La 26 iunie 2020 a avut loc susținerea online a tezelor de calificare profesională suplimentară la specialitatea „Muzica” din cadrul Centrului de Formare Continuă a UPS „Ion Creangă”. Faptul dat reprezintă în sine un eveniment important, deoarece este pentru prima dată când s-au organizat studii pentru o asemenea calificare. Am avut fericita ocazie de a fi primii absolvenți ai acestui program de studii, obținând o diplomă de studii superioare în domeniul Educației muzicale. E adevărat că toți cursanții sunt buni practicieni, fiecare la locul său de muncă. Dar, raportându-ne la cerințele zilei de azi, certificarea studilor superioare în domeniu oferă șansa de a solicita conferirea sau confirmarea unui grad didactic, ne face specialiști cu acte în regulă, ne face să profesăm în domeniul educației muzicale cu încredere și curaj.

În acest context, aducem alese mulțumiri tuturor profesorilor Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă din Chișinău care au contribuit prin eforturi considerabile la organizarea cursurilor de calificăre profesională suplimentară la programul de studii „Muzica”.

Iată că astăzi, după un an de studii 2019-2020, mai deosebit decât ceilalți ani, am încheiat cu succes acest program de studii. Susținerea tezelor a fost bine organizată, toți cursanții absolvenți s-au prezentat la cel mai înalt nivel. Mulțumim Comisiei pentru susținerea tezelor în frunte cu dna Veronica Velixar , dr., conf. univ., membrilor comisiei: dnei Alexandra Barbăneagră, dr., conf. univ., prorector, dnei Elena Țap, șefa Centrului de Formare Continuă pentru implicare și aprecierea imparțială a cercetărilor elaborate de absolvenții programului. La fel, aducem mulțumiri dlui Ion Bulicanu pentru suportul tehnic de calitate. În mod deosebit îi mulțumim dnei Mariana Vacarciuc, dr., conf. univ. pentru ghidare, răbdare, putere, încurajare și susținere necondiționată oferite la orice oră, cu mult drag nouă, cursanților! Ne închinăm în fața Dvs. și a tuturor profesorilor care au contribuit la pregătirea noastră profesională! Suntem siguri că acest frumos început va avea o continuare la fel de rodnică. Iar colegilor noștri le adresăm sincere felicitări și urări de bine! La mai mult și la mai mare! Vivat UPS „Ion Creangă”!

Cu respect, în numele absolvenților programului de studiu „Muzica”, Olga Ciobanu.

Un traseu eficient al studentului de azi spre profesorul de mâine

Manageri, profesori școlari și universitari, masteranzi și absolvenți ai programului de studii Limba și literatura română și engleză (alolingvi) s-au întrunit în Clasa Viitorului pentru a propune un traseu eficient al studentului de azi spre profesorul de mâine. În debutul evenimentului organizatorii, Catedra Limbă și Comunicare a Facultății de Filologie și Istorie, Centrul de Formare Continuă și Clasa Viitorului, au menționat că prin efort comun, pe care trebuie să și-l asume toți actorii implicați în procesul instructiv – educative din RM, vom asigura accesul la o educație relevantă și de calitate, iar promovarea unui dialog constructiv va duce nu doar la identificarea problemelor cu care se confruntă sistemul de învățământ, dar și la găsirea soluțiilor pentru rezolvarea acestora. În cadrul mesei rotunde, cei peste 40 de participanți din capitală și din raioanele republicii au analizat programele de formare inițială și continuă a cadrelor didactice și au venit cu sugestii, idei valoroase de reactualizare, racordare a acestora la noile cerințe ale curriculumui național, dar și ale societății.

Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice prin sporirea calității rolului retroacțiunilor în comunicare didactică

Marți, 18.02.2020, sub egida Centrului de Formare Continuă s-a desfășurat training-ul cu genericul Metode și tehnici de comunicare eficientă, care a contribuit la dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice prin sporirea calității rolului retroacțiunilor în comunicare didactică. Formatori – dr., conf. universitar Elena Țap și Veronica Mihailov, șef secție, specialist al Centrului Formare Continuă UPS „Ion Creangă”.

Ideile îndrăznețe ale studenților și experiența remarcabilă a profesorilor școlari s-au contopit, dând naștere unor proiecte și planuri interesante de viitor.

Aducem mulțumiri formatorilor pentru măiestria de a crea o atmosferă de lucru și cooperare, pentru un suport binevenit de materiale didactice, pentru exactitate și profesionalism în aplicarea strategiilor de formare.

Mulțumim participanților pentru comunicare, cooperare și voie bună!

Seminarul metodologic ”Proiectul – instrument de învățare și evaluare”

Pentru multă lume ziua de luni este grea. Noi am demonstrat că începutul săptămânii poate fi eficient, creativ și edificator. Facultatea de Filologie și Istorie, Catedra de Limba și Literatura Română, în colaborare cu Departamentul de Formare Continuă al UPSC ”Ion Creangă” au organizat un seminar metodologic la tema: ”Proiectul – instrument de învățare și evaluare”. Ideile îndrăznețe ale studenților de la facultate și experiența remarcabilă a profesorilor din școli s-au contopit, dând naștere unor proiecte și planuri interesante de viitor. Mulțumim formatorilor și organizatorilor, dr. conf. Olga Cosovan, dr. conf.Aliona Zgardan și lector universitar Liubovi Cibotaru pentru măiestria de a construi o atmosferă de lucru și cooperare, pentru o bună pregătire a materialelor didactice, pentru exactitate și profesionalism în aplicarea strategiilor de formare. Mulțumim participanților pentru comunicare, cooperare și voie bună.

Mai vrem!

Succes!

Seminar metodologic: Resurse informaționale în sprijinul cercetării

La 22 ianuarie 2020 în cadrul Centrului de Formare continuă UPSC (Țap Elena, dr., conferențiar universitar), în parteneriat cu Biblioteca științifică UPSC (Scherlet Ecaterina), responsabilul Programului de formare continuă Pedagogia preșcolară (Carabet Natalia, dr., conferențiar universitar) a fost organizat seminarul metodologic: Resurse informaționale în sprijinul cercetării.

Acest seminar a fost organizat pentru formabilii Programului de (re)calificare profesională suplimentară Pedagogie preșcolară, care sunt la debutul  procesului de elaborare a tezelor de calificare profesională suplimentară.

Formabilii au fost familiarizați cu:

  • Regulamentul de elaborare a tezelor de calificare profesională suplimentară, Program de studiu Pedagogie preșcolară,
  • Structura tezei de calificare profesională suplimentară,
  • Etapele de realizare a studiului constatativ al cercetării,
  • Regulile de prezentare a referințelor  bibliografice și citarea resurselor de informare,
  • Catalogul electronic (Platforma Primo), modalități de utilizare,
  • Repozitoriul instituțional DIR-SPU.

Formabilii, 95 cadre didactice din IET, au participat la unele aplicații practice organizate în cadrul seminarului metodologic.

Atelier de lucru pentru profesorii de limba și literatura română din raionul Edineț

Sâmbătă, 18.01.2020, la inițiativa Direcției Educație Edineț, prin persoana doamnelor Galina Mustață și Angela Moraru, și cu sprijinul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, grație formatorilor naționali Adrian Ghicov, dr. hab., conf. univ., și Lucia Cepraga, dr., conf. univ., profesorii din raionul Edineț și-au dat întâlnire în Atelierul de lucru CURRICULUM REVIZITAT PENTRU LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. COMPETENȚĂ ȘI ESENȚĂ. ATITUDINILE ȘI VALORILE CA FINALITATE A STUDIULUI.

Semănătorii de cuvinte în limba română, distinșii dascăli, împreună cu formatorii naționali au demonstrat implicare în sporirea calității în învățarea integrată, funcțională, inter- și transdisciplinară a limbii și literaturii române. Or, implicarea este cheia implementării schimbării și a creșterii devotamentului față de adevăratele valori.

Gazda evenimentului cultural-didactic a fost IPLT „M. Eminescu”, care a încântat prezența printr-un vibrant recital, contribuind astfel la fortificarea Curriculumului la Limba și literatura română,  ediția 2019.