Susținerea tezelor de calificare profesională suplimentară la Programul Pedagogie preșcolară, grupa cu instruirea în limba rusă

Continuă procesul de susținere a tezelor de calificare profesională la Programul Pedagogie preșcolară!

La 21- 22 iunie 2021 a avut loc susținerea tezelor de calificare profesională suplimentară la Programul Pedagogie preșcolară, grupa cu instruirea în limba rusă.

Doamnele –absolvente au avut în calitate de coordonatori cadre didactice universitare, specialiști de înaltă calificare- doctori conefențiari universitari Curacițchi Angela, Țap Elena, Vacarciuc Mariana, Cojocari Lidia, Simac Ala, Ohrimenco Aliona, Frunze Alesea, Derminji Svetlana, Carabet Natalia.

Cercetările au vizat aspecte de impact pentru educația timpurie- dezvoltarea limbajului copiilor, parteneriatul cu familia, educația pentru mediu a copiilor, fortificarea sănătății, educația și dezvoltarea fizică a copiilor, educația plastică și muzicală a copiilor.

Este de menționat că formabilii din grupele ruse se remarcă prin seriozitate deosebită față de procesul de elaborare a tezelor de calificare, după selectarea temelor, contactarea coordonatorilor, de comun acord cu coordonatorul programului- D. N. Carabet, se analizează în detalii Ghidul de elaborare a tezelor de calificare, structura acestora, sursele bibliografice disponibile, etapele cercetării empirice, etc.

Toți formabilii au avut elaborate PPT, în care aceștia au prezentat unele rezultate ale cercetării realizate, în timpul susținerii au răspuns la întrebări, povestind și despre experiența practică din IET, grupul de preșcolari. Acest fapt a fost remarcat de Președintele Comisiei de susținere a tezelor de calificare- D. Profesor universitar, doctor habilitat Victoria Cojocaru.

 

Reflecțiii ale formabililor cu privire la alegerea temelor tezelor de calificare

Continuă procesul de susținere a tezelor de calificare profesională la Programul Pedagogie preșcolară!

Vintu Aliona– a fost o provocare pentru mine să realizez o teză de calificare pe dimensiunea- Educația fizică a copiilor, dar, după analiza datelor din experimentul de constatare, am modificat esențial activitățile proiectate la nivel de IET cu referire la dezvoltarea fizică a copiilor- proces, în care planificăm să atragem activ părinții și adrele didactice. Am învățat, grație monitorizării și ghidării de către coordonatorul tezei- D. Profesor universitar, doctor habilitat Ciorbă Constantin, că în sănătatea și educație fizică a copiilor nu sunt lucruri elementare, contează totul, dar, mai ales, calitatea pregătirii educatorilor!

 

Bezvușceac Olga – activez în IET în calitate de educator, planificând și organizând cu copiii diverse activități educaționale, dezvoltative. Dar, sunt convinsă, că fără un parteneriat eficient cu părinții, cu actorii comunitari, nu putem asigura o educație de calitate copiilor și, în acest drum, avem nevoie de susținerea părinților, de comunicarea deschisă și constructivă cu aceștia. Am avut posibilitatea să aleg pentru cercetare, ca temă a tezei de calificare profesională suplimentară tema: Parteneriatul grădiniță- familie -școală-comunitate întru dezvoltarea copilului preșcolar, având ca coordonator- D. Țap Elena, dr., conf. univ., directorul Centrului de formare continuă. Am descoperit un coordonator competent, foarte răbdător, care m-a susținut la toate etapele de elaborare a tezei- cu suportul bibliografic, cu indicațiile clare de realizare a experimentului pedagogic!

Grosu Elena– fiind educator în IET, desigur am conștientizat rolul jocului în dezvoltarea vorbirii copiilor. Realizând teza de calificare profesională la Programul Pedagogie preșcolară, fiind ghidată de D. dr., conferențiar universitar Sadovei Larisa, am cercetat din nou unele aspecte teoretice cu privire la impactul activităților ludice în dezvoltarea copilului, am căutat jocuri noi, interesante pentru copii, cu impact pentru procesul de dezvoltare a vorbirii copiilor! Grație acestei teze am completat colecția de jocuri pe care le organizăm cu grupul de preșcolari!

Bucșan Elena– fiind orientată de coordonatorul tezei de calificare profesională suplimentară, D. Carabet Natalia, dr., con. universitar, a ales să cercetez tema -Modalități de realizare a educației pentru familie a preșcolarilor în IET. Consider că această temă este complicată, deoarece statutul familiei trece prin probleme sociale, financiare, de migrație, și aceste procese complicate influiențiază procesul de educație a copiilor! În acest context educatorilor le este destul de dificil să realizeze educația pentru familie a preșcolarilor în IET. Dar, prin studierea documentelor importante pentru educația timpurie- CET; SIDC, prin studierea, dar și selectarea metodelor eficiente de educație pentru familie, putem ajunge la rezultat! Teza de calificare suplimentară pentru mine este un motiv de planificare a unor activități noi pentru părinții din grupa de preșcolari.

Bordos Marina– de mulți ani sunt preocupată de studierea literaturii cu privire la procesul de formare a reprezentărilor matematice la preșcolari. Am reacționat foarte pozitiv când D. Cebanu Lilia, dr., conf. universitar, mi-a propus să realizăm împreună teza de calificare cu tema: Aspecte strategice de identificare a formelor geometrice de preșcolari. Am beneficiat de coordonare competentă, mi-am îmbogățit biblioteca științifică și metodică personală, am avut o colaborare frumoasă și o comunicare eficientă în cadrul elaborării conținutului tezei, a experimentului!

 

Sîrbu Olga– am realizat teza de calificare profesională la Programul Pedagogie preșcolară pe dimensiunea artele plastice. Am avut noroc să cunosc și să colaborez cu D. Decan, dr., conf. universitar Simac Ana, care, în calitate de coordonator, este foarte deschisă pentru comunicare, împarte din frumoasa sa experiență pedagogică și artistică, cunoaște și recomandă diverse surse științifice utile!. Am planificat împreună experimentul de constatare.

Bunic Larisa- am avut norocul să realizez teza de calificare profesională cu șefa catedrei Pedagogie preșcolară, educație fizică și dans- D. Gînju Stela, dr., conf. universitar. Cu emoții mari am început activitatea de elaborare a tezei date, dar, reieșind din documentele reglatorii procesului educațional la nivelul educației timpurii, unde se recomandă de realizat săptămânal proiecte tematice cu copiii, m-am inspirat mult pentru tema cercetării- Valorificarea proiectelor ecologice în educația pentru mediu a preșcolarilor. În cadrul cercetării am identificat tipurile de proiecte tematice ce pot fi propuse copiilor, etapele de realizare a acestora, unele dificultăți în realizarea proiectelor dar și unele posibilități metodologice, corecte, de depășire a dificultăților.

Cebotarean Tatianaun principiu în activitatea  didactică, pe care o realizez în IET,  în calitate de educator, este conectarea la mediul natural. Consider că natura oferă mereu lecții de viață, nouă- adilților, dar și copiilor! Natura ne învață să iubim, să avem grijă de cel mai mic, neputincios, să respectăm cerințele și nevoile altuia. Aceste motive m-au condus spre D. Cojocari Lidia dr., conf. universitar, cu care am activat la elaborarea tezei de calificare cu tema: Familiarizarea copiilor cu natura prin intermediul experimentelor. Am învățat că experimentul poate fi parte a procesului de educație a copiilor mici, etapele de organizare a unui experiment cu copiii, aspectele metodice importante de luat în calcul când este vorba de securitatea copiilor.

Cihodari Nadejda- am realizat teza de calificare cu D. Pavlenco Mihaela,  dr., conf. universitar. Dei m-a provocat să abordez un subiect pe care îl consider complicat- și anume formarea reprezentărilor temporale la copii. Grație acestei teme, dar și coordonării eficiente, am cunoscut diverse metode de realizare a acestui deziderat, fiind convinsă că, cadă educatorul alege metodele cu precauție, aplică metodele cu iscusință, est posibil de format aceste reprezentări la copii cu mult succes! Recomand cadrelor didactice dar și părinților să nu se oprească în procesul de formare a reprezentărilor temporale la absolvirea grădiniței, cred că acestea trebuie formate în continuare și la treapta primară.

Garam Nataliamereu am considerat că educația și învățarea pornesc de la cuvânt. Cuvântul educatorului- plin de sens, de înțelepciune, care inspiră copilul pentru fapte demne…Iată de ce am ales să realizez teza de calificare la D. Mocanu Liuba,  dr., conf. universitar, care, cred, mi-a oferit posibilitatea să materializăm, într-un produs de calitate, ideile noastre,la tema de cercetare: Valoarea formativă a activitații verbal-artistice în dezvoltarea limbajului preşcolarilor.

Moldovan Mariana – în calitate de educator atrag atenție competențelor de socializare a copiilor, de manifestarea relaționării și comunicării copiilor în grupă, de relațiile bazate pe cooperare. Iată de ce am ales tema tezei de calificare: Influenţa jocului didactic asupra dezvoltării relaţiilor de cooperare a copiilor cu vârsta de 5-7ani, coordonator D. Maximciuc Victoria, dr., conf. universitar. Am descoperit că coordonatorul tezei, D Maximciuc, este la fel preocupată de calitatea relațiilor între copii, de procesul de dezvoltare sau de educație a cooperării între copii. Acest fapt m-a ajutat mult în elaborarea tezei, deoarece am făcut schimb permanent, cu coordonatorul, cu idei –surse bibliografice- rezultate ale cercetării teoretice dar și rezultatele studiului empiric, elucidate în teza de calificare.

Braga Natalia– sunt educator și atrag atenție deosebită procesului de dezvoltare a competențelor de comunicare la preșcolari. Am avut noroc să selectez o astfel de temă în lista cercetărilor propuse pentru tezele de calificare profesională suplimentară. În procesul de elaborare a tezei am fost ghidată de   D. Ohrimenco Aliona, dr., conf. universitar, care are cercetări realizate la tema- educația limbajului la copii, structurarea calitativă a discursului didactic.

Continuă procesul de susținere a tezelor de calificare profesională la Programul Pedagogie preșcolară!

La proba de maturitate- susținerea tezelor de calificare profesională la Programul Pedagogie preșcolară, ultima probă de evaluare la programul vizat, educatorii din IET- formabilii programului- vin cu emoții pozitive, puternice, care sporesc nivelul de seriozitate față de procesul de susținere a tezei, elaborare a PPT –prezentării, atitudinea profesională față de întrebările comisiei de susținere a tezelor de calificare.

Cercetările realizate în cadrul tezelor de calificare abordează probleme importante din domeniul Educație timpurie, probleme condiționate de abordările moderne din documentele naționale de politici educaționale: CRET; CET 2019. Temele cercetărilor vizează Domeniile de activitate și Domeniile de dezvoltare a copiilor de vârstă timpurie: Aspecte strategice de formare a reprezentărilor elementare matematice (coordonatori Pavlenco Mihaela, dr., conf. universitar, Cebanu Lilia, dr., conf. universitar), Valorificarea activităților de dezvoltare a limbajului copiilor (coordonatori Mocanu Liuba, dr., conf. universitar, Sadovei Larisa, dr., conf. universitar), Aspecte metodologice ale educației pentru sănătate a copiilor (coordonatori Cojocari Lidia, dr., conf. universitar), Contribuția jocurilor în dezvoltarea holistică a copiilor (coordonatori Țap Elena, dr., conf. universitar, Carabet Natalia, dr., conf. universitar), Modalități de realizare a educației prntru familie a copiilor  și  elemente ale educației incluzive (coordonatori Carabet Natalia, dr., conf. universitar, Maximciuc Victoria, dr., conf. universitar),Dezvoltarea copiilor prin arte (coordonatori Chirilov Vasile, lector  universitar, Simac Ala, dr., conf. universitar); dar și unele aspecte comune de care depinde calitatea educației copiilor: parteneriatul cu familia, dezvoltarea competențelor de socializare a copiilor, aspecte de educație parentală a părinților, integrarea copiilor cu CES, adaptarea copilului la IET, etc.

Susținerea tezelor de calificare profesională la programul Pedagogie preșcolară

Azi, 14 iunie 2021, pentru cadrele didactice implicate în realizarea studiilor la Programul de calificare profesională suplimentară Pedagogie preșcolară, este o zi și de bucurie, și de tristețe. Azi a început procesul de susținere a tezelor de calificare profesională, ultima probă de maturitate profesională la program!

Cu câte emoții formabilii au așteptat acest proces! Pe de o parte -studii, sesiuni, note, sarcini individuale, lipsa timpului, responsabilitățile profesionale, etc.! Pe de altă parte- documentarea, consultarea surselor relevante bibliografice, planificarea și realizarea studiilor constatative experimentale, prelucrarea statistică a datelor,…și, în tot acest timp, am fost alături: echipa de formatori la Programul de calificare profesională suplimentară Pedagogie preșcolară, cadre didactice universitare, doctori, conferențiari  universitari, autori de manuale, enciclopedii, studii monografice, suporturi de curs, lucrări metodice, dar și echipa numeroasă, perseverentă  și devotată a formabililor- cadre didactice din educație timpurie!

Formabilii au elaborat tezele de calificare în baza Ghidului de elaborare a tezelor de calificare profesională suplimentară, în care sunt stipulate cerințele față de conținutul tezei, etapele de realizare a acesteia dar și structura unui experiment pedagogic. La fel, în Ghid sunt elucidate structura unui PPT pentru susținerea publică a rezultatelor investigațiilor descrise în teze.

Menționăm temele  interesante și actuale ale cercetărilor realizate de formabili, date constatative cu impact pentru procesul de proiectare- planificare a activităților în grupul de preșcolari și IET în general, activități ce pot fi realizate eficient doar prin parteneriat cu familia!

Răspunsurile, argumentele, exemplele din propria experiență au convins comisia de examinare, că absolvenții promoției 2021 – Programul de calificare profesională suplimentară Pedagogie preșcolară, sunt demni de numele- educator în Instituția de Educație Timpurie!

Republic of Moldova: Media and Information Literacy in the classroom

In Moldova, the State Pedagogical Uniersity “Ion Creangă”, together with DW Akademie, is training school teachers throughout the country in Media Information and Literacy.

Media and Information Literacy in the classroom

Together with DW Akademie, the State Pedagogical University “Ion Creangă” in Chisinau has developed Moldova’s first MIL advanced training program for teachers. Participants and lecturers report on their impressions.

Dr. Alexandra Barbaneagra, Associate Professor, Rector of the Chisinau State Pedagogical State University “Ion Creangă”

“The University “Ion Creangă” offers teachers basic and advanced training. Media education contributes to the formation of the media culture of teachers, so that they become not only conscious and responsible media consumers, but are also able to promote the values of media literacy and to build students’ critical thinking during the educational process.”

Dr. Liuba Petrenco, Associate Professor

“Our course on Media and Information Literacy is an opportunity to meet the requirements of the contemporary world. MIL training can help teachers bring about positive changes in society. That’s because a good pedagogue does not only pass on knowledge to students, but teaches them to distinguish between good and bad, in this case true and false information in the media.”

Dr. Svetlana Dermenji, Associate Professor

“The MIL program is essential for our university because it helps teachers meet the challenges of a digital society. Using new communication tools, transmitting cultural values and teaching ways to change attitudes towards media, makes media education a highlight of our university curriculum.”

Svetlana Nigai, school teacher, ,,Grigore Vieru”, Chetrosu, Anenii Noi

“The media are a constant part of our lives and we need to be able to filter all the information we receive every day. I’ve now learned how to better guide young people in using the media and to help them develop analytical skills.”

Vladimir Vohmeanin, school teacher, “Mihail Kotiubinski”, Chisinau

“I was amazed that one can explain complex media concepts to children in such an easy and interesting way. We had very productive sessions and I’ve learned new approaches to working with the young.”

Irina Munteanu, school teacher, “Mihai Eminescu”, Ungheni

“The program has helped me in my own personal and professional development. We had great trainers and have learned to be critical media consumers. We also looked at the importance of students having social and cultural skills, especially when it comes to understanding and using the media. I have worked closely with other colleagues and developed self-confidence as a future MIL teacher.”


How can school teachers spark the students’ interest in Media and Information Literacy (MIL)? How can students become aware that it’s crucial they protect their own data on social media and check information before they spread it? In a joint project, DW Akademie and the State Pedagocial University “Ion Creangă” together with its Faculty of Continuing Education and Managemen are providing elementary and high school teachers with basic and advanced MIL training. The progam has four modules and offers teachers the skills and materials for teaching students how to assess the media critically – and confidently.

MIL was integrated in the country’s national school curriculum four years ago, thanks to a collaboration between the Independent Journalism Center of Moldova, the Ministry of Education, Culture and Research, and DW Akademie. The program introduces teachers to interactive approaches for teaching MIL.

În cadrul unei ședințe festive online, au fost înmânate certificatele de formare profesională continuă la programul Educație pentru media

La 20 mai 2020, în cadrul unei ședințe festive online, au fost înmânate certificatele de formare profesională continuă la programul Educație pentru media unui grup de cursanți, cadre didactice din ciclulu primar.

Programul Educație pentru media, realizat  de Centrul de Formare Continuă a UPSC, este susținut de Deutsche Welle Akademie și finanțat de Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania.

Rectorul UPSC, dr., conf. A. Barbăneagră, s-a adresat cu un cuvânt de salut, apreciind implicarea cursanților în descoperirea unui nou domeniu, atât de actual pentru generația în creștere.

  1. Corlăteanu, reprezentanta Deutsche Welle Akademie în Republica Moldova, dr., conf. Elena Țap, directorul CFC, dr., conf. N.Carabet au subliniat importanța educației media pentru evaluarea în mod critic a informațiilor media, rolul cadrului didactic în formarea competențelor media la elevi și părinți, disponibilitatea Centrului de Formare Continuă de a continua instruirea cadrelor didactice în educația media.

La rândul lor, absolvenții programului au apreciat calitatea înaltă a trainingurilor oraganizate, în cadrul cărora s-au pus în discuție subiecte legate de utilizarea eficientă a surselor mass-media, filtrarea și extragerea în mod structurat a informațiilor provenite din fluxul de date și imagini media etc.

Sincere felicitări, dragi absolvenți! Succese în promovarea culturii mediatice!