Atelier de lucru pentru profesorii de limba și literatura română din raionul Edineț

Sâmbătă, 18.01.2020, la inițiativa Direcției Educație Edineț, prin persoana doamnelor Galina Mustață și Angela Moraru, și cu sprijinul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, grație formatorilor naționali Adrian Ghicov, dr. hab., conf. univ., și Lucia Cepraga, dr., conf. univ., profesorii din raionul Edineț și-au dat întâlnire în Atelierul de lucru CURRICULUM REVIZITAT PENTRU LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. COMPETENȚĂ ȘI ESENȚĂ. ATITUDINILE ȘI VALORILE CA FINALITATE A STUDIULUI.

Semănătorii de cuvinte în limba română, distinșii dascăli, împreună cu formatorii naționali au demonstrat implicare în sporirea calității în învățarea integrată, funcțională, inter- și transdisciplinară a limbii și literaturii române. Or, implicarea este cheia implementării schimbării și a creșterii devotamentului față de adevăratele valori.

Gazda evenimentului cultural-didactic a fost IPLT „M. Eminescu”, care a încântat prezența printr-un vibrant recital, contribuind astfel la fortificarea Curriculumului la Limba și literatura română,  ediția 2019.