Astăzi, mai mult ca oricând, educația online este mai necesară ca niciodată

Educația a vizat, de-a lungul timpului, formarea personalității în funcție de particularitățile fiecăruia, schimbările sociale, de mobilitatea profesiilor și integrarea dinamică a omului în societate. Astăzi, mai mult ca oricând, educația online este mai necesară ca niciodată.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și-a adaptat structurile educaționale în desfășurarea cu succes a procesului de predare-învățare-evaluare online.

Experiența Centrului de Formare Continuă a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în educația online a fost una plină de provocări, de adaptare la condițiile noi, fiind susținută de efortulul tuturor părților implicate: a cursanților, cadrelor didactice universitare, administrației.

Într-un timp scurt am avut ocazia să învățăm lucruri noi, să dezvoltăm programe online și să creștem profesional, atât formabilii, cât și formatorii. Astfel, credem cu tărie că experiențele dezvoltă competențe, în cazul acesta, necesare și transformatoare pentru noi și cursanții din cadrul programelor de reconversie profesională.

În perioada 10.06. -30.062020, în cadrul Centrului de Formare Continuă a UPS „Ion Creangă” din Chișinău, peste 200 persoane care și-au făcut studiile la 9 programe de (re)calificare profesională suplimentară/recalificare profesională au susținut teza de (re)calificare în conformitate cu Metodologia privind realizarea la distanță a programelor de (re)calificare, online.

În condițiile actuale, evaluarea universitară la distanță reprezintă o provocare atât pentru cadrele didactice universitare, cât și pentru formabili. Pașii în stabilirea unei strategii de evaluare, etapele unei secvențe de evaluare, instrumentele de evaluare online au constituit un demers eficient în realizarea sarcinilor propuse.

Cursanții care au susținut examenul online în fața comisiei de stat au dat dovadă de cunoștințe durabile, creativitate pedagogică, ingeniozitate, dedicație,  fantezie şi o mare doză de spontanietate.

Centrul de Formare Continuă felicită absolvenții programelor de (re)calificare și adresează urări de succes formatorilor în realizarea constantă a traseului profesional pe tărâmul educației.