Centrul Formare Continuă

Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău

CURSURI DE FORMARE

Cursuri de formare profesională continuă
Cursuri de calificare profesională suplimentară la studiile superioare
Cursuri de recalificare/reconversie profesională

Notă:

  1. Solicitanţii cursurilor de formare continuă beneficiază de dreptul de alegere a variantei (variantelor) respective, care însumează pe parcursul programul de formare de 150 ore auditoriale, care echivalează cu 20 credite profesionale necesare pentru atestare.
  2. Cursurile de formare continuă de 150 de ore se desfășoară fără plată.
  3. Solicitanții cursurilor beneficiază de condiții optime de instruire și cazare.
  4. Cursurile de formare continuă se desfăşoară la UPS „Ion Creangă”, pe adresa: mun. Chişinău, str. I. Creangă, 1,formarecontinua2016@gmail.com, telefoane de contact: 022 -24-07-96; 022–24-07-28; 022-35-83-72DECAN Țap Elena, dr., conf.univ.Contact:Tel.: 0 22 24 07 96; 022 35 83 72e-mail: formarecontinua2016@gmail.comupscformarecontinua@gmail.com