Centrul de Formare Continuă începerea studiilor la programele de formare profesională continuă – 20 credite

Centrul   FORMARE  CONTINUĂ

ANUNŢĂ

începerea studiilor la programele de

formare profesională continuă 20 credite

pentru perioada

30.09.2019   –  19.10.2019:

BUGET CONTRACT
Management educaţional

(directori, directori adjuncţi  în unităţile de învăţământ)

Psihopedagogie Asistenţă socială
Educaţie preşcolară Psihologi şcolari, SAP
Educaţie plastică Informatică
Educaţie tehnologică Educaţie muzicală
Logopedie, SAP Educaţie fizică
Învăţământ extraşcolar

Vă așteptăm cu drag!

Studiile se  realizează în limbile română și rusă.

Pentru detalii contactați-ne:   +373- 22-35-83-72,  +373 -22-24-07-28