Programul de formare continuă Educația pentru media pentru profesorii care predau la treapta primară

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în colaborare cu DW Akademie, lansează programul de formare continuă Educația pentru media și invită profesorii care predau la treapta primară să urmeze acest nou program de instruire. Ulterior, cadrele didactice vor avea posibilitatea să predea disciplina opțională Educație pentru media în școală.

Cursul își propune să dezvolte competențele media ale cadrelor didactice din sistemul de învățământ primar (clasele a III-a/a IV-a), astfel încât, ulterior, profesorii să învețe elevii secretele limbajului media, să-i ajute să discearnă critic mesajele din presă și să-i îndemne să facă față avalanșei informaționale din secolul XXI.

Programul de formare continuă se va desfășura în format online, pe platforma Moodle, și va avea o durată de patru săptămâni. Acesta se va baza pe curricula și manualele școlare elaborate de Centrul pentru Jurnalism Independent, autoare fiind Loretta Handrabura și Natalia Grîu, aprobate de Consiliul Național pentru Curriculum din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Programul este structurat în patru module:

  1. Educația pentru media: context valoric și impact social;
  2. Informația media: calitate, veridicitate și diversitate;
  3. Efectele mediului virtual: avantaje și riscuri;
  4. Noile media în viața copiilor.

Cursul va fi susținut de Elena Țap, dr. în pedagogie, conf. univ., UPS „Ion Creangă”; Svetlana Dermenji, dr. în pedagogie, conf. univ., UPS „Ion Creangă”; Natalia Carabet, dr. în pedagogie, conf. univ., UPS „Ion Creangă”; Ion Bulicanu, Șef  Secție Instruire Complementară și Marketing, CFC,  UPS „Ion Creangă”.

Programul de formare continuă are o durată de 90 de ore, dintre care 24 de ore reprezintă instruire, iar 66 de ore – lucru individual. Forma de evaluare finală se va realiza în baza unui proiect individual. La final, profesorii vor primi un certificat cu trei credite și vor avea posibilitatea să predea disciplina opțională Educație pentru media începând cu următorul an de studii – 2021-2022.

Profesorii de clasele primare care doresc să participe la programul de formare continuă Educația pentru media, implementat de Universitatea „Ion Creangă”, se pot înscrie la curs până pe data de 14 februarie 2021. Instruirea va avea loc în luna martie 2021.

Modul de înscriere la program: Completați formularul de înregistrare accesând acest link https://forms.gle/EYNfDZ2QJ7yNGtBD6

  • Telefon de contact: 0692 96 938, Elena Țap.
  • Email: formare.continua@upsc.md

Programul de formare continuă Educația pentru media este parte componentă a proiectului „Consolidarea competențelor de educație media” realizat grație parteneriatului durabil stabilit între Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” şi DW Academie, susținut de Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania (BMZ).