Programul de formare continuă – Business Internaţional

Centrul de Formare Continuă a UPSC „Ion Creangă” inițiază cursuri de formare/ dezvoltare a competențelor în domeniul economic/afacerilor  prin programul de fomare continuă Business Internaţional, care se va desfășura în perioada 20.01- 20.02.2021.

Grup țintă: studenți, cadre didactice, micul business.

Pentru înscriere accesați AICI.


Despre programul Business Internaţional.

Pentru dezvoltarea unei afaceri moderne, reziliente, contează a avea şi o viziune globală asupra realităţii economiei mondiale. Cursul de „Business Internaţional” oferă o combinaţie de conţinuturi relevante, metode de analiză ştiinţifică şi strategii, care ajută formabilii în luarea deciziilor mai calificate cu privire la alegerea domeniului de afaceri, gestiunea acestora şi extinderea internaţională.

Predarea se efectuează prin optica ofertei de formare continuă ca sursă de avantaje competitive internaţionale. La finele programului, formabilii vor fi capabili:

  • să recunoască legăturile dintre politicile economice și sociale/culturale, realitățile economice istorice și actuale, politicile și noutățile științifice în domeniu;
  • să identifice și să utilizeze diverse forme de dovezi – scrise, orale și vizuale – pentru luarea deciziilor economice şi/sau de afaceri;
  • să afle mai multe despre persoane luate aparte și personalități care au contribuit la elaborarea politicilor și la dezvoltarea Mediului de Afaceri Internațional ca știință distinsă;
  • să analizeze principalele teorii cu privire la Mediul de Afaceri Internațional și să evalueze impactul creativității și inovațiilor asupra șanselor unei organizații de afaceri de a obține avantaje comparative;
  • să aibă capacitatea de a evalua calitatea informațiilor pentru luarea deciziilor, de a se implica în acest proces; și
  • să demonstreze competență în utilizarea abilităților de cercetare și analiză necesare pentru dezvoltarea ideilor noi, unei companii și/sau instituții funcţionale.

A meritat înscrierea la Programul de studii masterale Leadership și instruire

Moraru Angela, masterandă, anul I
Facultatea Științe ale Educației și Informatică
Programul de studii masterale Leadership și instruire(grupa cu predare în limba română)

 

Reflecții

Studiile de master au un rol conector, ajutându-ne la aprofundarea studiilor de licență și la dezvoltarea unor capacități de cercetare științifică individuală.  A meritat înscrierea la Programul de studii masterale Leadership și instruire, deoarece am dorit să mă specializez în acest domeniu, să mă informez. Profesorii care ne predau cursurile: dna Elena Țap, coordonator al programului de formare, dna Carolina Calaraș, dna Lucia Cepraga, dl Dumitru Patrașcu, sunt dornici să ne ajute, să ne transmită și să explice orice incertitudine.

Consider că acest gen de profesionalizare pe un domeniu îngust ne oferă posibilitatea de a deveni expert sau profesionist în domeniul ales. Cursurile pe care le audiem și la care ne implicăm ne oferă oportunitatea de a ne dezvolta. Deși cursurile se desfășoară la distanță din cauza situației epidemiologice, acest lucru ne responsabilizează și mai mult pentru a respecta orarul și a participa activ în predare, discuții, situațiile-problemă.  Reperele teoretice, bibliografia propusă de profesori ne permit să cercetăm individual și să realizăm în timpul stabilit sarcinile propuse fie pe Platforma MOODLE, fie conform cerințelor înaintate.

Cadrele didactice care ne predau cursurile pot fi considerate adevărați lideri de opinie și pasionați de ceea ce fac, ne oferă un mediu optim pentru cei ce vor să se autodepășească în domeniul ales.