Centrul de Formare Continuă, Catedra Limbă și Comunicare anunță  înscrierea în anul pregătitor de studiere a limbii române

Acest program este adresat cetățenilor străini care vor:

– să cunoască limba română pentru o bună integrare,

– să își facă studiile în Republica Moldova, însă nu cunosc limba română.

Studiile se desfășoară în perioada: 1 octombrie 2020 – 31 mai 2021

Pentru a deveni studentul nostru e nevoie:

  • să completați o cerere de înscriere,
  • să prezentați pașaportul și o copie;
  • 4 fotografii (color) 3×4 cm.
  • să achitați contractul de studii – 1000€ (poate fi achitat în 2 rate).

Vă puteți înscrie la cursurile de limba română în perioada 27 iulie – 15 septembrie 2020.

Pentru detalii ne puteți contacta:

filologie_istorie@upsc.md

limbasicomunicare@mail.ru

tel: 079282810

 

Vă garantăm studii de calitate și un an academic de neuitat!

Astăzi, mai mult ca oricând, educația online este mai necesară ca niciodată

Educația a vizat, de-a lungul timpului, formarea personalității în funcție de particularitățile fiecăruia, schimbările sociale, de mobilitatea profesiilor și integrarea dinamică a omului în societate. Astăzi, mai mult ca oricând, educația online este mai necesară ca niciodată.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și-a adaptat structurile educaționale în desfășurarea cu succes a procesului de predare-învățare-evaluare online.

Experiența Centrului de Formare Continuă a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în educația online a fost una plină de provocări, de adaptare la condițiile noi, fiind susținută de efortulul tuturor părților implicate: a cursanților, cadrelor didactice universitare, administrației.

Într-un timp scurt am avut ocazia să învățăm lucruri noi, să dezvoltăm programe online și să creștem profesional, atât formabilii, cât și formatorii. Astfel, credem cu tărie că experiențele dezvoltă competențe, în cazul acesta, necesare și transformatoare pentru noi și cursanții din cadrul programelor de reconversie profesională.

În perioada 10.06. -30.062020, în cadrul Centrului de Formare Continuă a UPS „Ion Creangă” din Chișinău, peste 200 persoane care și-au făcut studiile la 9 programe de (re)calificare profesională suplimentară/recalificare profesională au susținut teza de (re)calificare în conformitate cu Metodologia privind realizarea la distanță a programelor de (re)calificare, online.

În condițiile actuale, evaluarea universitară la distanță reprezintă o provocare atât pentru cadrele didactice universitare, cât și pentru formabili. Pașii în stabilirea unei strategii de evaluare, etapele unei secvențe de evaluare, instrumentele de evaluare online au constituit un demers eficient în realizarea sarcinilor propuse.

Cursanții care au susținut examenul online în fața comisiei de stat au dat dovadă de cunoștințe durabile, creativitate pedagogică, ingeniozitate, dedicație,  fantezie şi o mare doză de spontanietate.

Centrul de Formare Continuă felicită absolvenții programelor de (re)calificare și adresează urări de succes formatorilor în realizarea constantă a traseului profesional pe tărâmul educației.

Susținerea online a tezelor de calificare profesională suplimentară la specialitatea „Muzica”

UN PAS ÎNAINTE

La 26 iunie 2020 a avut loc susținerea online a tezelor de calificare profesională suplimentară la specialitatea „Muzica” din cadrul Centrului de Formare Continuă a UPS „Ion Creangă”. Faptul dat reprezintă în sine un eveniment important, deoarece este pentru prima dată când s-au organizat studii pentru o asemenea calificare. Am avut fericita ocazie de a fi primii absolvenți ai acestui program de studii, obținând o diplomă de studii superioare în domeniul Educației muzicale. E adevărat că toți cursanții sunt buni practicieni, fiecare la locul său de muncă. Dar, raportându-ne la cerințele zilei de azi, certificarea studilor superioare în domeniu oferă șansa de a solicita conferirea sau confirmarea unui grad didactic, ne face specialiști cu acte în regulă, ne face să profesăm în domeniul educației muzicale cu încredere și curaj.

În acest context, aducem alese mulțumiri tuturor profesorilor Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă din Chișinău care au contribuit prin eforturi considerabile la organizarea cursurilor de calificăre profesională suplimentară la programul de studii „Muzica”.

Iată că astăzi, după un an de studii 2019-2020, mai deosebit decât ceilalți ani, am încheiat cu succes acest program de studii. Susținerea tezelor a fost bine organizată, toți cursanții absolvenți s-au prezentat la cel mai înalt nivel. Mulțumim Comisiei pentru susținerea tezelor în frunte cu dna Veronica Velixar , dr., conf. univ., membrilor comisiei: dnei Alexandra Barbăneagră, dr., conf. univ., prorector, dnei Elena Țap, șefa Centrului de Formare Continuă pentru implicare și aprecierea imparțială a cercetărilor elaborate de absolvenții programului. La fel, aducem mulțumiri dlui Ion Bulicanu pentru suportul tehnic de calitate. În mod deosebit îi mulțumim dnei Mariana Vacarciuc, dr., conf. univ. pentru ghidare, răbdare, putere, încurajare și susținere necondiționată oferite la orice oră, cu mult drag nouă, cursanților! Ne închinăm în fața Dvs. și a tuturor profesorilor care au contribuit la pregătirea noastră profesională! Suntem siguri că acest frumos început va avea o continuare la fel de rodnică. Iar colegilor noștri le adresăm sincere felicitări și urări de bine! La mai mult și la mai mare! Vivat UPS „Ion Creangă”!

Cu respect, în numele absolvenților programului de studiu „Muzica”, Olga Ciobanu.