Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” oferă programe de formare profesională continuă la distanță în perioada 04.05- 30.05.2020

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău oferă programe de formare profesională continuă la distanță în perioada 04.05- 30.05.2020 la următoarele:

 1. Management educațional;
 2. Pedagogie în învățământul primar școala națională;
 3. Pedagogie în învățământul primar școala rusă;
 4. Limba și literatura română (școala națională);
 5. Limba și literatura română (pentru minoritățile naționale);
 6. Limba și literatura rusă (școala rusă);
 7. Limba și literatura rusă (școala națională);
 8. Limba și literatura engleză;
 9. Limba și literatura franceză;
 10. Limba și literatura bulgară;
 11. Limba și literatura germană.

Modalitatea de realizare a programelor de formare va fi determinată de solicitarea cadrelor didactice formabile  din următoarele opțiuni:

 • Google drive,
 • Platforma Moodle,
 • Classroom,
 • Skype,
 • Zoom etc.

 Înscrierea la cursuri o puteți face accesând link-ul

  Înregistrare Online

Informații suplimentare la telefoanele:

 • 069 296  938– Țap Elena,
 • 069 362 621– Mihailov Veronica,

sau la adresa formare.continua@upsc.md

Cursurile de formare continuă realizate Online de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Stimați colegi!

Vă mulțumim că ați selectat Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, pentru a realiza cursurile de formare continuă.

Situația generată de creșterea riscului de contaminare cu virusul COVID-19 în societate, soluția pentru continuarea activităților didactice, formarea și dezvoltarea cadrelor didactice  este desfășurarea acestora exclusiv în mediul online.

Astfel, s-a identificat o soluție care îndeplinește următoarele condiții de bază:

 • Aplicațiile utilizate care vor face posibilă susținerea cursurilor online sunt disponibile, cunoscute de către cadrele didactice.
 • Sunt ușor și simplu de implementat, fără achiziția de echipamente suplimentare.
 • Suficiente pentru cadrele didactice care sunt familiarizate cu tehnologia digitală pentru susținerea cursurilor online.
 • Disponibilitatea resurselor educaționale necesare pentru ca cadrele didactice să poată dobândi într-un timp cât mai scurt cunoștințele care să le permită să susțină lecții online.

Cursurile de formare continuă realizate online de universitate, vor fi:

 1. desfășurate după masă, începând cu ora 1430, după orar bine determinat care va fi expediat de către coordonatorii programelor de formare;
 2. activitățile vor începe cu modulul D. Tehnologii Informaționale Comunicaționale, care va se va realiza în perioada 04.05. -06.05.2020;
 3. modulul A. Didactica disciplinei se va realiza în perioada 07.04. –20.05.2020;
 4. modulele: B.Psihopedagogie, C.Dezvoltarea personală, se vor realiza în perioada 21.05-30.05.2020

Vă rugăm să expediați cât mai curând la adresa formare.continua@upsc.md copia buletinului de identitate, copia ordinului de delegare la cursurile de formare pentru a include informațiile necesare în baza de date la CTICE. În mesajul expediat, concretizați programul de formare, numărul de ore solicitat, iar acele persoane care solicită 150 ore indicați buget/contract.

Cadrele didactice, care beneficiază  de  achitarea  părții a doua a cursurilor (750 lei), vor indica în mesaj, modalitatea de achitare – individual sau transfer (virament) și expediați rechizitele bancare ale instituției.

Contractele vor fi expediate prin email.

După realizarea cursurilor, când vor fi eliberate certificatele, veți prezenta bonul de achitare pentru a primi certificatul.

Cu considerațiune   E. Țap, dr. conf.,
Director  Centrul de Formare Continuă     

Sincere mulțumiri cadrelor didactice

Situația creată de COVID 19 nu ne creează obstacole pentru a ne dezvolta activitatea profesională. În perioada 8.04- 18.04.2020 un grup de educator din IET din republică au participat la cursurile de formare continuă, care au fost organizate de  Centrul de Formare Continuă, a Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă,, din Chișinău, pe care le așteptăm de mai mult timp.

Ne-am simțit foarte bine în timpul cursurilor. Ne-am găsit într-un grup, conduși și instruiți de niște formatori de calitate, unde am putut greși, ca să învățăm să ne dezvoltăm și să contribuim la dezvoltarea celor mici. Am avut mari emoții, pentru că au fost altfel de cursuri – cursuri online – un format excelent orientat spre  formarea, dezvoltarea și consolidarea competențelor de utilizare a TIC, platforme online, care pentru noi a fost ceva nou.

Sincere mulțumiri cadrelor didactice de la Catedra Pedagogia Preșcolară, Educația Fizică și Dans, Doamnele Gînju Stela, dr., conf., Cojocari Lidia, dr., conf., Ohrimenco Aliona, dr., conf., Mocanu Liuba, dr., conf., dlui Chirilov Vasile, lector univ., și Carabet Natalia, dr., conf., care pe tot parcursul s-a găsit alături de noi, ne-a ghidat ca coordonator de program, pentru informațiile și materiale utile, lecțiile interesante și consultațiile acordate pe parcurs.

Aducem sincere mulțumiri dnei, Elena Țap, dr., director CFC, pentru organizarea și gestionarea realizării cursurilor de formare continuă online, care în viziunea noastră s-au desfășurat la cel mai înalt nivel.

 

Cadre didactice-educatori- Terlețchi Ecaterina, Untilă Nadejda, Sava Rodica, Grigoruța Tatiana, Bostan Elvira , Bulgaru Valentina

Orar Formare Continuă 08.04.2020 – 18.04.2020

Orarul activităților didactice conform programului de formare continuă a cadrelor didactice

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, oferă programe de formare continuă la distanță în perioada 06.04—04.05.2020

Managerilor instituțiilor de învățământ general,

Managerilor instituțiilor de educație timpurie,

Cadrelor didactice din învățământul general,

Educatorilor din IET

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, oferă programe de formare continuă la distanță în perioada 06.04—04.05.2020 la următoarele:

 1. Management educațional,
 2. Educație preșcolară,
 3. Istorie,
 4. Educație civică/ Educație pentru societate,
 5. Geografie,
 6. Educație tehnologică,
 7. Educație plastică,
 8. Învățământ special și integrat /SAP,
 9. Logopedie /SAP,
 10. Psihologie,
 11. Informatica,
 12. Învățământ extrașcolar,
 13. Educația muzicală,
 14. Educația fizică

 Pentru înregistrare online accesați AICI.

 

Modalitatea de realizare a programelor de formare va fi determinată de solicitarea formabililor din următoarele opțiuni:

 • Google drive,
 • Platforma Moodle,
 • Classroom,
 • Skype,
 • Zoom etc.

Informații suplimentare la telefoanele:

Cu considerațiune,   

   Elena Țap, dr. conf.univ.,

   Director Centrul Formare Continuă