Un traseu eficient al studentului de azi spre profesorul de mâine

Manageri, profesori școlari și universitari, masteranzi și absolvenți ai programului de studii Limba și literatura română și engleză (alolingvi) s-au întrunit în Clasa Viitorului pentru a propune un traseu eficient al studentului de azi spre profesorul de mâine. În debutul evenimentului organizatorii, Catedra Limbă și Comunicare a Facultății de Filologie și Istorie, Centrul de Formare Continuă și Clasa Viitorului, au menționat că prin efort comun, pe care trebuie să și-l asume toți actorii implicați în procesul instructiv – educative din RM, vom asigura accesul la o educație relevantă și de calitate, iar promovarea unui dialog constructiv va duce nu doar la identificarea problemelor cu care se confruntă sistemul de învățământ, dar și la găsirea soluțiilor pentru rezolvarea acestora. În cadrul mesei rotunde, cei peste 40 de participanți din capitală și din raioanele republicii au analizat programele de formare inițială și continuă a cadrelor didactice și au venit cu sugestii, idei valoroase de reactualizare, racordare a acestora la noile cerințe ale curriculumui național, dar și ale societății.