Seminar metodologic: Resurse informaționale în sprijinul cercetării

La 22 ianuarie 2020 în cadrul Centrului de Formare continuă UPSC (Țap Elena, dr., conferențiar universitar), în parteneriat cu Biblioteca științifică UPSC (Scherlet Ecaterina), responsabilul Programului de formare continuă Pedagogia preșcolară (Carabet Natalia, dr., conferențiar universitar) a fost organizat seminarul metodologic: Resurse informaționale în sprijinul cercetării.

Acest seminar a fost organizat pentru formabilii Programului de (re)calificare profesională suplimentară Pedagogie preșcolară, care sunt la debutul  procesului de elaborare a tezelor de calificare profesională suplimentară.

Formabilii au fost familiarizați cu:

  • Regulamentul de elaborare a tezelor de calificare profesională suplimentară, Program de studiu Pedagogie preșcolară,
  • Structura tezei de calificare profesională suplimentară,
  • Etapele de realizare a studiului constatativ al cercetării,
  • Regulile de prezentare a referințelor  bibliografice și citarea resurselor de informare,
  • Catalogul electronic (Platforma Primo), modalități de utilizare,
  • Repozitoriul instituțional DIR-SPU.

Formabilii, 95 cadre didactice din IET, au participat la unele aplicații practice organizate în cadrul seminarului metodologic.

Atelier de lucru pentru profesorii de limba și literatura română din raionul Edineț

Sâmbătă, 18.01.2020, la inițiativa Direcției Educație Edineț, prin persoana doamnelor Galina Mustață și Angela Moraru, și cu sprijinul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, grație formatorilor naționali Adrian Ghicov, dr. hab., conf. univ., și Lucia Cepraga, dr., conf. univ., profesorii din raionul Edineț și-au dat întâlnire în Atelierul de lucru CURRICULUM REVIZITAT PENTRU LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. COMPETENȚĂ ȘI ESENȚĂ. ATITUDINILE ȘI VALORILE CA FINALITATE A STUDIULUI.

Semănătorii de cuvinte în limba română, distinșii dascăli, împreună cu formatorii naționali au demonstrat implicare în sporirea calității în învățarea integrată, funcțională, inter- și transdisciplinară a limbii și literaturii române. Or, implicarea este cheia implementării schimbării și a creșterii devotamentului față de adevăratele valori.

Gazda evenimentului cultural-didactic a fost IPLT „M. Eminescu”, care a încântat prezența printr-un vibrant recital, contribuind astfel la fortificarea Curriculumului la Limba și literatura română,  ediția 2019.