Sărbători fericite!

”De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru cei dragi, şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere și drumul din faţa noastră va fi presarat cu împliniri.” ”Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători să ningă asupra voastră doar bucurie şi senin, prosperitate, veselie şi sănătate în anul ce vine! SĂRBĂTORI FERICITE!”.

Seminar metodologic de familiarizare a cadrelor didactice preșcolare și preuniversitare cu resursele informaționale cu genericul: Publicațiile profesorului tău

La 11.11.2019 Biblioteca Universității Pedagogice „Ion Creangă”, Sala de lectură, în parteneriat cu Centrul Formare Continuă au desfășurat un seminar metodologic de familiarizare a cadrelor didactice preșcolare și preuniversitare cu resursele informaționale cu genericul: Publicațiile profesorului tău.
La această activitate au participat formabilii la Programele: Pedagogie preșcolară (responsabil Carabet Natalia, dr., conf.univ.) și Educație muzicală și extracurriculară (responsabil Vacarciuc Mariana, dr., conf.univ.).

Mulțumim angajaților Bibliotecii UPSC pentru:

  • expoziția de carte,
  • familiarizarea cursanților cu potențialul științific al cadrelor didactice universitare,
  • accesul la cercetarea științifică universitară prin Repozitoriul Instituțional – DIR SPU,
  • instruirea cu privire la completarea referințelor bibliografice în Rapoartele de atestare elaborate.

ORARUL ACTIVITĂŢILOR Centrului de Resurse Curriculare din cadrul Centrului de Formare Continuă a UPS „Ion Creangă” pentru anul de învățământ 2019-2020 (sem. I)

 

SEPTEMBRIE

 

OCTOMBRIE

 

NOIEMBRIE

 

DECEMBRIE

6.11.2019

Training

Educația valorilor

Persoana de contact:

N. Carabet, dr., conf. univ.,

ncarabet@yahoo.com

26.09.2019

 

Conferința științifică internațională

Interdisciplinaritate şi dialog multicultural

Persoana de contact: 

L. Petrenco, dr., conf. univ., lpetrenco@yahoo.com

15.10.2019

 

Prezentare de carte

Persoana de contact: 

I Iordăchescu, şef Departament manuale şi auxiliare didactice, Editura ARC,

iulia.iordachescu@yahoo.com

 13. 12.2019

Masa rotundă

Studentul de azi – profesorul de mâine

(ediția a 2-a)

Persoana de contact:

L. Petrenco, dr., conf. univ., lpetrenco@yahoo.com

27.09.2019

 

Ateliere de lucru în cadrul

Conferinţei ştiinţifice internaţională

Interdisciplinaritate şi dialog multicultural

Persoana de contact: 

L. Petrenco, dr., conf. univ., lpetrenco@yahoo.com

 22-23.11.2019

Simpozion național cu participare internațională

Educația în spiritul valorilor naționale din perspectiva dialogului pedagogic

Persoana de contact:

A. Lisnic, dr., conf. univ., alisnic2009@gmail.com

 
30.09.2019

Training

Valorificarea experienței didactice prin potențialul științific al bibliotecii UPSC

Persoana de contact:

N. Carabet, dr., conf. univ.,

ncarabet@yahoo.com

17.10.2019

Training

Dezvoltare personală

 

Persoana de contact: 

C. Calaraş, dr., conf. univ., calaras.carolina@gmail.com

23.11.2019

Atelier de lucru:

Implementarea Curriculumului național la limba română în instituțiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale.

Formator – A.Barbăneagră, dr., conf.univ.

Ora 10.00, Clasa Viitorului, bloc I

Persoana de contact: 

L. Petrenco, dr., conf. univ., lpetrenco@yahoo.com