Seminar metodologic de familiarizare a cadrelor didactice preșcolare și preuniversitare cu resursele informaționale cu genericul: Publicațiile profesorului tău

La 11.11.2019 Biblioteca Universității Pedagogice „Ion Creangă”, Sala de lectură, în parteneriat cu Centrul Formare Continuă au desfășurat un seminar metodologic de familiarizare a cadrelor didactice preșcolare și preuniversitare cu resursele informaționale cu genericul: Publicațiile profesorului tău. La această activitate Mai mult …

ORARUL ACTIVITĂŢILOR Centrului de Resurse Curriculare din cadrul Centrului de Formare Continuă a UPS „Ion Creangă” pentru anul de învățământ 2019-2020 (sem. I)

  SEPTEMBRIE   OCTOMBRIE   NOIEMBRIE   DECEMBRIE 6.11.2019 Training Educația valorilor Persoana de contact: N. Carabet, dr., conf. univ., ncarabet@yahoo.com 26.09.2019   Conferința științifică internațională Interdisciplinaritate şi dialog multicultural Persoana de contact:  L. Petrenco, dr., conf. univ., lpetrenco@yahoo.com 15.10.2019 Mai mult …