Se anunță începerea studiilor la programele de FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ pentru perioada 04 noiembrie 2019 – 23 noiembrie 2019

CENTRUL  FORMARE  CONTINUĂ

ANUNŢĂ

începerea  studiilor  la

programele de FORMARE  PROFESIONALĂ  CONTINUĂ

 pentru perioada

04 noiembrie 2019 – 23 noiembrie 2019:

 • Asistență socială,
 • Educație fizică,
 • Educație muzicală,
 • Educație plastică,
 • Educație preșcolară,
 • Educație tehnologică,
 • Învățământ extrașcolar,
 • Învățământ special,
 • Logopedie,
 • Management educațional,
 • Psihologie școlară,
 • Psihopedagogie.

Resurse informaționale în sprijinul formării continue și recalificării a cadrelor didactice

La 30 septembrie 2019 Biblioteca Universității Pedagogice „Ion Creangă”, Sala de lectură în parteneriat cu Centrul Formare Continuă au desfășurat

 1. Trainingul: Resurse informaționale in sprijinul formării continue (perfecționarea) cadrelor didactice
 2. Trainingul: Resurse informaționale in sprijinul formării continue – re(calificării) profesionale suplimentare a cadrelor didactice, program de studiu Pedagogie Preșcolară și elaborării tezelor de calificare profesională.

În cadrul training-ului au fost abordate următoarele subiecte:

 • Familiarizarea cu potențialul științific al cadrelor didactice universitare.
 • Valorificarea potențialului didactic și științific al cadrelor didactice universitare.
 • Accesul la cercetarea științifică universitară prin Repozitoriul Instituțional – DIR SPU.
 • Biblioteca Electronică – suport suplimentar pentru studiu și cercetare.
 • Catalogul partajat Primo: modalităţi şi posibilităţi de căutare.
 • Elaborarea referințelor bibliografice pentru cercetările realizate.

În cadrul activității, formabilii au luat cunoștință cu posibilitățile de studiu și cercetare oferite de Biblioteca Științifică, au fost inițiați în utilizarea resurselor informaționale. Lucrările training-ului au demarat cu prezentarea expoziției „Cunoaște publicațiile profesorului tău”, unde au fost expuse lucrările profesorilor catedrei Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans,. Activitatea a fost ghidată de dr. conf. universitar Carabet Natalia.