Centrul de Formare Continuă începerea studiilor la programele de formare profesională continuă – 20 credite

Centrul   FORMARE  CONTINUĂ ANUNŢĂ începerea studiilor la programele de formare profesională continuă – 20 credite pentru perioada 30.09.2019   –  19.10.2019: BUGET CONTRACT Management educaţional (directori, directori adjuncţi  în unităţile de învăţământ) Psihopedagogie Asistenţă socială Educaţie preşcolară Psihologi şcolari, SAP Educaţie Mai mult …

Conferința științifică internațională INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL

În perioada 26 – 28 septembrie 2019 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, a găzduit lucrările Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Interdisciplinaritate şi dialog multicultural”. La lucrările forului ştiinţific au participat Mai mult …