Comisia de evaluare externă a ANACEC la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

În perioada  22-24 aprilie 2019, Comisia de evaluare externă a ANACEC a realizat o vizită la Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău în vederea evaluării externe a programelor de formare profesională continuă.

UPS „Ion Creangă”, Facultatea de Formare Continuă a înaintat pentru acreditare 17 programe:

 • Management educațional
 • Educație civică/Educație pentru societate
 • Istorie
 • Geografie
 • Limba și literatura română (școala națională)
 • Limba și literatura română (în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale)
 • Limba și literatura rusă (școala națională)
 • Limba și literatura rusă (școala rusă)
 • Limba și literatura engleză
 • Limba și literatura franceză
 • Arte plastice
 • Educație tehnologică
 • Pedagogie în învățământul primar
 • Pedagogie preșcolară
 • Logopedie
 • Învățământ special și integrat
 • Învățământ extrașcolar

Eveniment de lansare a Centrului de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului”

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău  și Universitatea de Stat din Tiraspol, în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii si Cercetării, Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Guvernul Suediei, UK şi Fundaţia Orange Moldova lansează în data de 19 aprilie 2019, ora 11:00 – 12:30,  Centrul Național de Inovaţii Digitale în Educație „Clasa Viitorului”,  în incinta Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, strada Ion Creangă 1.

Lansarea va fi urmată de o serie de activități practice, prin care se vor demonstra resurse și echipamente moderne, ce pot fi utilizare în procesul educațional.

 

Comitetul organizatoric al evenimentului

Săptămâna ușilor deschise, organizată și desfășurată în perioada 8-13 aprilie 2019

Universitatea  Pedagogică  de  Stat  „Ion Creangă” din Chișinău, tradițional, în perioada februarie – iunie, demarează Caravana de promovare a imaginii Universității în instituțiile preuniversitare de învățământ cu scopul de atragere a tinerilor cu vocație pedagogică în sistemul educațional și familiarizarea acestora cu universitatea și studenția. Campania promoțională se axează pe comunicarea de la egal la egal la care participă atât cadre didactice universitare cât și studenți.

Una din etapele Caravanei promoționale, deja realizate, a fost Săptămâna ușilor deschise, organizată și desfășurată în perioada 8-13 aprilie 2019, eveniment dedicat:

» elevilor din clasele IX-XII, cu scopul de identificare a candidaților cu performanțe academice și calități vocaționale pentru cariera de pedagog;

» cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu scop de formare continuă prin prisma programelor de studii oferite de universitate la specialitățile dimensiunilor Științe ale educațieiȘtiințe Umanistice, Științe Sociale, Arte.

Evenimentul a cuprins diverse activități: tururi ghidate ale universității, prezentarea ofertei academice, expoziții de carte, expoziții cu realizările studenților/profesorilor, training-uri, work-shop-uri, mese rotunde organizate de catedrele de profil.

La 13 aprilie 2019, au fost organizate:

» de facultăți, cu aportul sponsorului general – editura ARC, pentru elevi – Olimpiada instituțională la disciplinele școlare: Limba și literatura română, Limba și literatura română (alolingvi), Limba și literatura rusă, Istoria românilor și universală, Geografie, Educație civică, Limba engleză, Limba franceză, Informatica, Matematica, Educație plastică, Educația tehnologică la care au participat peste 300 de elevi din diverse localități ale republicii (Hâncești, Ialoveni, Strășeni, Florești,  Orhei, Ungheni, Dubăsari,  Chișinău).

În baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei la disciplinele  școlare în cadrul UPS  „Ion Creangă”, aprobat la ședința Senatului și a rezultatelor obținute, deținătorii diplomelor de gradul I, clasa a XII-a, la specialitatea/domeniul de formare solicitat în cadrul olimpiadei, vor fi înmatriculați în afara concursului, cu condiția susținerii examenelor de bacalaureat.

» cu susținerea catedrelor de profil, pentru cadrele didactice preuniversitare – Training-uri/workshop-uri/ mese rotunde/ateliere de creație:Modernitate în proiectare didactică,  Формы тестовых заданий для самоконтроля и контроля знаний учащихся, L’utilisation du Smartphone dans le cadre de l’apprendissage des langues etrangeres, Effective strategies of teaching vocabulary in EFL framework, Limbajul istoric: dificultăți și soluții în formarea competențelor, În căutarea sinelui, Hейроарт, Universități accesibile pentru toți, Asistenta sociala a profesionistului care reușește sa-i asiste pe cei aflați in dificultate, Problemele cu care s-au confruntat la angajare, Valorificarea  învățării prin descoperire în activitățile cu copiii de 5-7 ani, O zi de dans popular, Posibilitățile manualului digital la lecțiile de informatică, Perspectivele și influiențele pedagogiei sociale în eficientizarea educației. Consilierea și educația familiei , Point to point – pictura decorativă pe sticlă, Tehnici mixte în broderie, Tehnici textile mixte, la care au participat peste 300 de cadre didactice atât din municipiu cât și din alte localități ale republicii și din România (jud. Neamț): (Ialoveni, Orhei, Anenii-Noi, Soroca, Cimișlia, Dubăsari, Nisporeni, Florești, Fălești, Căușeni, Hâncești, Ungheni, Strășeni, Chișinău, Ștefan-Vodă, Șoldănești, Taraclia, Briceni).

Secția Consiliere, Ghidare în carieră și Educație artistică a UPS „Ion Creangă” aduce sincere mulțumiri tuturor celor implicați în organizarea/desfășurarea evenimentului și tuturor participanților pentru deschidere și colaborare.

Cursurile de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul general

În perioada 25 martie – 13 aprilie 2019 la UPS “Ion Creangă” se desfaşoară cursurile de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul general. Printre obiectivele programului se înscrie şi familiarizarea beneficiarilor cu noutăţile editoriale şi informarea acestora cu oportunităţile oferite de Facultatea de Formare Continuă.
Astfel, la data de 3 aprilie a fost organizate vizite de documentare în sălile bibliotecii ştiinţifice UPSC şi la Centrul de Resurse Curriculare.

Pentru mai multe informații accesați AICI.