Vă așteptăm la studii de calitate

Programul de formare continuă Învățământ Extrașcolar!

Scopul: dezvoltarea competențelor profesionale și personale ale cadrelor didactice cu pregătire specială ce realizează educația artistică în instituțiile de învățământ extrașcolar.

Durata cursului: 600 ore (20 credite)

Formabilii pot beneficia de:

  • cazare în căminele studențești;
  • bibliotecă;
  • acces liber la Internet;
  • cantină studențească.

Modalități de înscriere:

  1. completarea cererii și depunerea actelor la sediul Facultății Formare continuă, bl. 4 aula 3;
  2. on-line: completarea formularului de înscriere.

Contacte: tel: 022 35 83 72; 022 24 07 96;

email: formarecontinua2016@gmail.com

 

Confirmare pentru Formare Continuă cu achitarea de la buget

Urmare a prezentării ofertei și devizului de cheltuieli pentru calculul costului per formabil necesar în vederea încheierii contractelor de prestări servicii, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării vine cu anumite obiecții.
La planificarea resurselor bugetare care au fost alocate pentru formarea continuă a cadrelor didactice a fost făcută o analiză reieșind din numărul de cadre didactice care au nevoie de stagii de formare continuă în anul 2019, dar și dintr-o analiză a costurilor.

Pentru mai multe informații accesați AICI.

Cursurile de formare profesională continuă pentru cadrele didactice

Cursurile de formare profesională continuă pentru cadrele didactice și cele manageriale vor fi gratuite și în 2019. În acest sens, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a demarat procedura de selectare a programelor și a prestatorilor de servicii de formare profesională continuă, pentru care vor putea fi direcționate resurse bugetare.

 Pentru mai multe informații accesați AICI.

Anunț privind organizarea cursurilor gratuite de recalificare profesională a 420 de cadre didactice

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță organizarea cursurilor gratuite de recalificare profesională a 420 de cadre didactice. În premieră, costurile acestor cursuri vor fi acoperite integral din bugetul de stat, în cadrul proiectului de asigurare a formării profesionale continue a cadrelor didactice.

Promovarea cursurilor de recalificare are ca scop atât dezvoltarea competențelor profesionale, cât și avansarea în grad didactic odată cu obținerea studiilor inițiale la disciplina predată.

 Pentru mai multe informații accesați AICI.

Cea de-a doua sesiune de dezvoltare a competențelor profesionale

Catedra Limbă şi Comunicare și Facultatea de Formare Continuă invită toate persoanele interesate: cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, cadre didactice din instituţiile de educaţie timpurie, masteranzi, studenţi să participe la cea de-a doua sesiune de dezvoltare a competențelor profesionale.
Rugăm persoanele interesate să completeze formularul atașat:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeQ1srttxLwvaq3QB…/viewform
Participanții la eveniment vor primi certificate!
Vă așteptam cu drag!

O nouă perioadă a cursurilor de formare profesională continuă la UPSC „Ion Creangă”

A început o nouă perioadă a cursurilor de formare profesională continuă la UPSC „Ion Creangă” 11.03- 30.03.2019. Reforma învăţământului în Republica Moldova subliniază importanţa comutării accentului de pe latura informativă a procesului educativ spre cea formativă, ce are ca şi consecinţă armonizarea laturii cognitive a persoanei cu cea afectivă, atitudinală şi comportamentală. În acest sens, cadrele didactice formatoare, din universitate,  au scopul nu doar să informeze formabilii, ci și să dezvolte anumite abilități sociale și sisteme axiologice ferm conturate.

În grupa de formabili de la pedagogia preșcolară, împreună cu dna N. Carabet, se analizează unele provocări și probleme cu care se confruntă educatorii în procesul educativ, care necesită o abordare profesională și tact pedagogic.

Dna V. Cojocaru împreună cu managerii școlari discută despre schimbările în managementul educațional la nivelul organizării structural – informaționale.

Activitățile de formare la programul învățământ extrașcolar dna M. Vacarciuc le construiește pe educația rațional – emotivă și comportamentală.