Stimați studenți și cadre didactice

În cadrul programului CEEPUS există oportunități suplimentare de mobilități la Universitatea din Pitești. Adresa web  a universității cu lista facultăților https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata Va rog să identificați programe de studii compatibile cu cele de la UPSC. Aceasta este unica posibilitate de mobilitate din acest semestru. Universitatea Pitești oferă studenților și cadrelor didactice cazare pe gratis în căminele universității. Se oferă bursă pe perioada mobilității.

Formare profesională continuă

Facultatea de Formare Continuă își propune ca obiectiv general organizarea și monitorizarea activităților de formare profesională continuă, în colaborare cu subdiviziunile universitare, de promovare a unor programe de formare continuă adresate cadrelor didactice şi manageriale din  instituţiile de învățământ care doresc să-și dezvolte competențele profesionale și personale, completeze studiile din domenii complementare sau să se recalifice prin reconversie profesională pentru a se integra pe piața muncii și a deveni  mai competitivi.