Rolul cadrului didactic în protecția copilului

Pe data de 20 aprilie, catedra Pedagogie Preșcolară, educație fizică și dans în colaborare cu Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii și Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului a organizat Seminarul științifico-practic ”Rolul cadrelor didactice în procesul de identificare, referire, evaluare, asistență și monitorizare a copiilor – victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului”. Mulțumim celor peste 100 de participanți- cadre didactice, studenți și masteranzi pentru implicare activă, moderatorilor seminarului pentru organizare eficientă și responsabilitate, iar Bibliotecii universitare pentru expoziția de carte organizate.