Masa rotundă „Consilierea familiei și managementul educațional în contextul pedagogiei postmoderne”

Centrul de consiliere pentru autoeficiență și consiliere

familiei în colaborare cu Facultatea Formare Continuă,

 invită cadrele didactice și manageriale, studenții și masteranzii,

 sâmbătă, 31 martie 2018, ora 10³º, sala 3, bl. IV

la masa rotundă:

Consilierea familiei și managementul educațional

în contextul pedagogiei postmoderne

(6 ore teoretico-practice)

Formator: Cuznețov Larisa, dr. hab, prof. univ.

La finalul activității persoanele implicate vor primi certificate de participare!