Masa rotundă „Consilierea familiei și managementul educațional în contextul pedagogiei postmoderne”

Centrul de consiliere pentru autoeficiență și consiliere a familiei în colaborare cu Facultatea Formare Continuă,  invită cadrele didactice și manageriale, studenții și masteranzii,  sâmbătă, 31 martie 2018, ora 10³º, sala 3, bl. IV la masa rotundă: Consilierea familiei și managementul educațional în contextul Mai mult …