Mai multe anunțuri

Orar Formare Continuă 26.10.2020-06.11.2020

Orarul activităților didactice desfășurate la distanță conform programului de formare profesională continuă Programul Psihopedagogie, Branding profesional, TIC 26.10.2020 – 06.11.2020

Orar Recalificare 19.10.2020 – 06.11.2020

Orarul activităților didactice desfșurate la distanță conform programei de recalificare a cadrelor didactice la programul de studii: Limba și literatura rusă 19.10.2020 – 06.11.2020

Acasă