Orar Formare Continuă

Orarul activităților didactice conform programului de formare continuă a cadrelor didactice

ORARUL pentru anul 2019